SENESTE ARTIKLER

Ny maskine kan erstatte kemisk nedvisning i kartofler

En ny specialmaskine kommer kartoffelavlerne til undsætning. Maskinen kan erstatte Reglone og andre kemiske nedvisningsmidler og skåne naturen for 88...

Træer og skove i nyt lys

Skoven er hjemsted for størstedelen af samtlige arter af livsformer, da (urørt) skov på vores breddegrader er den naturlige vegetation. ...

Folkets kirke skal deltage i kampen for et bedre klima

Usikkerheden på, hvordan klimaet vil forandre mine efterkommeres liv, gør det er vigtigt for mig at deltage i kampen for et...

Kemiske sprøjtegifte i landbruget skaber vedvarende negativ effekt for Europas biodiversitet

En stor europæisk undersøgelse dokumenterer, at anvendelse af kemiske sprøjtegifte har vedvarende negative effekter for den biologiske mangfoldighed.

Bioraffinering kan bane vejen for grøn omstilling af landbruget

Kristian Lundgaard-Karlshøj tror på, at grøn bioraffinering vil bane vejen for en ny og bæredygtig udvikling i dansk landbrug. Han er...

Økologisk gods etablerer Danmarks første gårdanlæg til grøn bioraffinering

Et nyt ambitiøst projekt skal styrke dansk produktion af planteprotein som alternativ til importeret soja og fremme en miljø- og klimavenlig...

Thise Mejeri skifter til nye klimavenlige mælkekartoner

Om kort tid bliver Thise Mejeris mælk tappet på en ny klimavenlig karton. De nye kartoner vil helt igennem være baseret...

2.400 danske kirker skal være grønne og klimavenlige

Folkekirken tilslutter sig Danmarks klimamål om at reducere udledning af klimagasser med 70 procent inden 2030. Hver tiende kirke er allerede...

Wermelin varsler forbud mod sprøjtegifte i haver og på offentlige arealer

Danmark kan ikke forbyde sprøjtegifte, der er godkendt i EU. Men nu vil ministeren med inspiration fra Holland og Tyskland undersøge,...

Nye dieselbiler forurener markant mere end antaget

Nye dieselbiler er stadig er et af hovedproblemerne i forhold til at nedbringe sundhedsskadelig luftforurening i byerne. FORURENING...