Wermelin på vej med forbud mod at sprøjte og pløje beskyttet natur

Det skal være slut med at sprøjte beskyttede naturområder. Her er det dog en almindelig kornmark, der får fuld dosis. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Nyt lovforslag fra miljøminister skal gøre op med absurd praksis, som har tilladt at sprøjte og pløje det, der skulle forestille at være beskyttede naturområder.

NATUR – Naturen i det åbne land kan nu se frem til en hjælpende hånd. Fredag behandler Folketinget et nyt lovforslag fra Miljøminister Lea Wermelin, der skal gøre det forbudt at sprøjte med gift og pløje på arealer, der er beskyttet efter paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven.

Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening.

Det er typisk beskyttede våde enge og strandenge i det åbne land, der i dag bliver sprøjtet og pløjet, men fremover vil disse arealer blive beskyttet, til glæde for bl.a. viber, engkabbelejer og frøer.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, roser det nye lovforslag fra ministeren:

– Det er fuldstændigt vanvittigt, at det nogensinde har været lovligt at sprøjte fødegrundlaget væk for de mange arter, der lever i den natur, der ellers er beskyttet i Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Derfor er det rigtig glædeligt, at miljøminister Lea Wermelin nu vil gøre op med den helt absurde situation, siger Maria Reumert Gjerding.

Ifølge DN har forskere fra Aarhus Universitet har tidligere vurderet, at alene gødskning kan forårsage et nettotab på mere end 44 procent af artsrigdommen på enge, der er blandt de naturtyper, der kan være beskyttet under paragraf 3.