Greenpeace: Choktal for sojaimportens klimabelastning

90 procent af Danmarks import af soja anvendes til svinefoder. Foto: Claus Sjödin / www.claussjodin.com

Ny opgørelse over udledningen af drivhusgasser i forbindelse med Danmarks import af sojaskrå og palmeolie chokerer Helene Hagel, miljø- og klimapolitisk leder i Greenpeace.

LANDBRUG »Det er er rent ud sagt choktal, som understreger, at vi producerer alt for meget kød i Danmark.«

Sådan lyder den første kommentar fra Helene Hagel, miljø- og klimapolitisk leder i Greenpeace, efter at Københavns Universitet i en ny opgørelse har opgjort udslippet af drivhusgasser, som afledes af Danmarks rekordstore import af soja, der især anvendes til svinefoder.

Det er er rent ud sagt choktal, som understreger, at vi producerer alt for meget kød i Danmark, siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace

Trækker dybe spor af ødelæggelse

Soja-importen regnes IKKE med i landbrugssektorens andel af Danmarks samlede klimabelastning.

»Man kan ikke have så stor en kød- og mejeriproduktion, uden det trækker dybe spor af ødelæggelse med sig. Vores alt for mange svin og køer har gjort os afhængig af soja, der skader klimaet og forårsager skovrydning i blandt andet Brasilien og Argentina«, siger Helene Hagel.

»Danmark skal som som minimum selv kunne fodre de dyr, vi ønsker at producere. Men den animalske produktion er samtidig alt for høj, hvis vi skal leve op til vores klimamål og have chancen for at skabe plads til mere skov og natur herhjemme«, siger hun.

»Der er muligheder inden for udvikling af proteinfoder til at erstatte den importerede soja, som både forårsager naturødelæggelse, truer oprindelige folks sundhed og sikkerhed og altså skader klimaet massivt. Hvis man samtidig omstiller den danske produktion i retning af færre svin og køer, øger vi chancen gevaldigt for at indfri de danske klimamål og kan samtidig spare en masse plads til natur og CO2-absorberende skov«, lyder det fra Helene Hagel, Greenpeace.

LÆS OGSÅ: Sojaimport regnes ikke med i landbrugets klimabelastning

Link: Opgørelse over udledningen af drivhusgasser i forbindelse med Danmarks import af sojaskrå og palmeolie