Ny regering bør stoppe Naturstyrelsens gavebod

Jakob Ellemann-Jensen - Et eklatant eksempel på en minister, som har for mange penge, når han gratis tilbyder at stille offentlige arealer og mandskab i form af undervisere til rådighed for hobbyvirksomhed, skriver Søren Wium-Andersen.

Jakob Ellemann er et eklatant eksempel på en minister, som har for mange penge, når han gratis tilbyder at stille offentlige arealer og mandskab i form af undervisere til rådighed for hobbyvirksomhed. Én nyjæger-jagt i privat regi koster 3.999 kroner.

Søren Wium-Andersen, biolog, cand. scient.

Miljøminister Ellemann-Jensen udsendte invitationen: »Som nyjæger kan man komme med Naturstyrelsen på en nyjægerjagt, hvor man lærer om jagt fra styrelsens jægere«.

Et eklatant eksempel på en minister, som har for mange penge, når han gratis tilbyder at stille offentlige arealer og mandskab i form af undervisere til rådighed for hobbyvirksomhed. Én nyjæger-jagt i privat regi koster 3.999 kroner.

Naturstyrelsen oplyser, at der i 2015/16 deltog godt 300 nyjægere i styrelsens gratis jagter. Antallet steg til 550 deltagere i sæsonen 2016/17, svarende til en fremgang på 83%. Der blev udbudt 60 gratis jagter i 2017/18-sæsonen. Hvor mange, der kommer på nyjægerjagterne i 2019, kan endnu ikke oplyses.

Gratis jagt for 3.200 jægere
Gratis jagterne er i år blevet tilbudt til de 3.200 jægere, der har erhvervet sig et nyt jagtkort gennem de seneste 18 måneder. Men er det overhovedet rimeligt, at staten på denne måde forærer jagter væk, når der savnes midler i sundhedsvæsenet og i undervisningssektoren?

Naturstyrelsen har så få midler til rådighed, at den ikke kan bevare de gamle træer i de udlagte urørte skove på grund af pengemangel(!) Jeg vil håbe på, at den nye regering vil se på, om det er rimeligt, at en styrelse har en så stor overkapacitet af mandskab og ikke udlejede jagtarealer, at den gratis kan tilbyde undervisning til mange hundrede jægere.

Gratis jagter i dette omfang må desuden være et klart brud på statens udbudsregler, da der er andre leverandører til denne omfattende kursusvirksomhed.

Jeg ser frem til, at den kommende miljøminister opkræver penge til statskassen for den jagt, der allerede drives på statens arealer, og ikke fortsætter med at give den bort.