Kvæg skal have mere fedt for at prutte og bøvse mindre metan

Mere fedt i foderet kan mindske udslippet af metan fra malkekøer. Drøvtyggerne udleder metan, når de prutter og bøvser, og tilsammen tegner de sig for en femtedel af landbrugets samlede udledning af klimagasser. Foto: Colourbox

Mere fedt i foderet kan reducere udslippet af klimaskadelig metan fra køer. Nyt udviklingsprojekt vil ruste landbruget til et muligt lovkrav om mere fedt ved at udvikle udstyr, metoder og viden, som gør det nemt at bruge rapsfrø i kvægfoder.

LANDBRUG – Rapsfrø er en god, lokalt produceret fedtkilde, som kan lette køernes klimaaftryk og tilmed give mælken en mere ernæringsrig fedtsammensætning med flere umættede fedtsyrer. Derfor vil partnerne i et nyt GUDP-projekt forsøge at udvikle bedre udstyr til at knuse rapsfrø, så det bliver let og enkelt at bruge de fedtholdige frø i køernes foder.

Det oplyser GUDP under Miljøstyrelsen, der giver støtte til grønne udviklingsprojekter i landbruget.

»Vi tror, der kan komme lovkrav om, hvor meget fedt, man skal fodre med af hensyn til klimaet. Det er nemlig ind til videre det eneste tiltag, forskerne har peget på, som med sikkerhed kan reducere metanproduktionen,« siger projektleder Nicolaj Ingemann Nielsen fra Landbrug & Fødevarers sektion, SEGES, som blandt rådgiver landmændene.

Metan fra drøvtyggere

Metan fra drøvtyggernes fordøjelse udgør omkring en femtedel af landbrugets samlede klimabelastning. Køernes klimaaftryk har derfor stor bevågenhed, og senest har Klimarådet i rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” (marts 2020) anbefalet mere fedt til køer som en mulig vej til at mindske udslippet af metan.

»Hvis der kommer et lovkrav, er det en fordel at være forberedt og have den viden og det udstyr til rådighed, som er nødvendigt for at bruge rapsfrø til køer,« siger Nicolaj Ingemann Nielsen ifølge Miljøstyrelsens pressetjeneste.