Økologisk kløvergræs bliver til protein i nyt bioraffinaderi

Grøn bioraffinering kan blive en central del af en storstilet omstilling af dansk landbrug. Foto: Miljøstyrelsen

I Danmark er vi som de første nu klar til at udvinde protein af økologisk kløvergræs. Det kan erstatte vores klima- og miljøbelastende import af soja og de værdifulde proteiner kan anvendes til både husdyrfoder og indgå i mad. Det første danske kommercielle produktionsanlæg til grøn bioraffinering er på vej.

ØKOLOGI – Det første danske kommercielle produktionsanlæg til grøn bioraffinering er på vej. Det skal producere proteinprodukter af grønne afgrøder til erstatning af blandt andet soja i husdyrfoder og på længere sigt også proteiner til fødevarer til mennesker.

Midlerne til produktionsanlægget kommer i form af et tilskud på 14 millioner kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, samt 35 mio. kr. fra DLG i samarbejde med Arla Foods, Danæg og firmaet Biotest ApS.

LÆS OGSÅ: Ny model for grøn omstilling af dansk landbrug

Hidtil største projekt
Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, ser frem til udsigten med nye måder at udvinde proteiner på.

»Vi har brug for at være nyskabende, når det drejer sig om proteiner til både dyr og mennesker, og dette projekt er det største projekt inden for grøn bioraffinering, vi hidtil har støttet«, siger Mogens Jensen.

»Det skal understøtte den igangværende udvikling af teknologi, der kan være med til at gøre dansk landbrug mere klima- og miljøvenligt, bl.a. ved at omlægge arealer med majs og korn til græs der både har et højere udbytte pr hektar og belaster miljø og klima langt mindre«, siger fødevareministeren.

Ved en konference for nylig om grønne og klimavenlige udviklingsprojekter inden for landbrug og fødevareindustri, blev netop grøn bioraffinering fremhævet som et af de mest perspektivrige projekter, som kan bane vejen for en langt mere bæredygtig og klimavenlige fødevareproduktion, baseret på danske råvarer.

Grøn bioraffinering kan blive et centralt led i en grøn omstilling af dansk landbrug og vil kunne nedbringe landbrugets klimabelastning markant.

Kan erstatte soja
Samtidig vil dansk produktion af proteiner på sigt mindske importen af soja. Danmark importerer soja fra et areal, der svarer til Sjælland og Lolland. 

»Eget produceret protein kan fx være med til helt eller delvist at erstatte importen af soja fra oversøiske lande, hvor produktionen kan have ført til rydning af skov eller tab af anden værdifuld natur, og dermed tab af biodiversitet og stor klimabelastning. Samtidig kan projektet være med til at bane vej for, at der satses på lokalt dyrkede afgrøder, som afsættes lokalt, hvilket endnu er en måde at reducere klimaaftryk og miljøbelastningen på, siger Mogens Jensen.

Det er endnu uvist, hvor i landet det nye bioraffinaderi skal ligge. Men det vil være oplagt at placere dyrkningen af afgrøderne på miljøfølsomme områder og indvindingsområder til drikkevand, da dyrkningen af økologisk kløvergræs og lucerne ikke kræver pesticider eller kvælstoftilførsel.

FAKTA om grønt bioraffinaderi

  • Det nye, grønne bioraffinaderi skal i første omgang producere økologisk proteinfoder til høns og køer på basis af kløvergræs og lucerne fra et areal på ca. 2000 hektar. Planen er at fremstille i alt ca. 4.000 tons protein og 25.000 tons tørstof om året.
  • Investeringen på 14 mio. kr. kommer fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP. Midlerne er bevilliget fra en særlig pulje til grøn bioraffinering.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet