Sjældent algeenzym kan omdanne fedt og madolie til biobrændstof

Lektor Selin Kara (th) leder projektet og assisteres bl.a. af adjunkt Bekir Engin Eser (tv). Foto: Jesper Bruun

Forskere har fundet et usædvanligt lysafhængigt enzym i mikroalger. Nu skal enzymet bruges i et system, der kan producere køreklar biobenzin fra affaldsolie og fedtstoffer.

TRANSPORT – En bevilling på tre millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden skal skubbe gang i et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet, der har til formål at udvikle et system, der via helt naturlige processer omdanner helt almindelig organisk olieaffald til bæredygtigt biobrændstof, vi kan tanke direkte i bilerne.

Det lyder måske for godt til at være sandt, men det er det ikke, forsikrer to forskere ved Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet.

Omdrejningspunktet er et særligt lysafhængigt enzym, der første gang blev opdaget for cirka to år siden. Enzymet, som findes i mikroalger, har den særlige egenskab, at det med lys som eneste energikilde kan dekarboxylere fedtsyrer til alkaner og dermed syntetisere biobrændstof, forklarer forskerne.

Kompatibelt med samfundet

»Projektet omfatter alle led i processen fra udvælgelsen af den bedste mutation af enzymet til udviklingen af selve flowsystemet, der via en såkaldt »fotobiokatalyse« skal omdanne organiske spildolier og fedtstoffer til forskellige biobrændstoffer i et kontinuerligt flow,« siger adjunkt Bekir Engin Eser ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Der er tale om såkaldte drop-in biobrændstoffer, som funktionelt er ækvivalente med fossile brændstoffer, og som er fuldt ud kompatible med samfundets eksisterende petroleumsinfrastruktur.

Det betyder med andre ord, at det bæredygtige biobrændstof, man kan udvinde på denne måde, kan benyttes stort set direkte i allerede eksisterende brændstofmotorer, således at helt almindelige benzin- og dieselbiler kan begynde at køre på stort set CO2-neutralt grønt brændstof.

»Produktionen skal ske i ét enkelt, kontinuerligt flow, hvor affaldsstrømmen pumpes ind i den ene ende og via enzymatisk otobiokatalyse med alge-enzymerne omdannes til brændstof, som kommer ud i den anden ende«, forklarer forskerne.

Mutations-portfolio

Inden vi kommer så langt, er der dog en hel del processer, der skal gå op i en højere enhed.

I dag producerer enzymet alkaner af forskellig længde. Her er målet at udvikle afarter af enzymet via proteinteknologi, således at man kan tilpasse den enkelte produktion af alkaner til en slags portfolio:

»Indtil nu er der ingen, der har forsøgt at specialisere enzymet til at skabe den produktportfolio, som vi ønsker. Derfor er det en del af dette projekt at lave et mutationsbibliotek over enzymet, således at vi med forskellige systemer kan skabe enten dieselolie, benzin eller flybrændstof i én proces,« siger lektor Selin Kara, der leder projektet.

Eftersom biobrændstof baseret på affaldsolier og -fedtstoffer kan blive en væsentlig spiller på fremtidens energimarked, er det nødvendigt, at teknologien kan opskaleres:

»Systemet skal virke meget, meget effektivt, for det er kæmpestore mængder, der skal produceres, hvis vi skal have industrien med på den her omstilling,« siger lektor Selin Kara.