Økologisk gods etablerer Danmarks første gårdanlæg til grøn bioraffinering

Den vestjyske herregård er under omlægning til økologi. Ved at bruge græs til proteinproduktion kan vi droppe den store import af soja og samtidig opnå miljø- og klimafordele ved at dyrke langt mere græs, som gør det lettere at omstille planteproduktion til økologi. Pressefoto

Et nyt ambitiøst projekt skal styrke dansk produktion af planteprotein som alternativ til importeret soja og fremme en miljø- og klimavenlig omlægning af kornmarker til græs.

LANDBRUG – Et bæredygtigt, dansk produceret alternativ til importeret soja og et stort skridt i retningen mod et mere miljø- og klimavenligt landbrug med færre kornmarker og mere græs. Det er de langsigtede mål bag et nyt GUDP-støttet projekt, TailorGrass, som netop har fået en bevilling på 14 mio. kr. fra den særlige pulje i Miljøstyrelsen til fremme af grøn bioraffinering.

Projektet skal etablere et prototypeanlæg til bioraffinering af græs på herregården Ausumgaard ved Struer – et stort landbrug under økologisk omlægning. Gårdens nye, decentrale bioraffinaderi skal fungere som demonstrationsanlæg og inspiration for andre landbrug, og investorer, der vil arbejde med bioraffinering.

TailorGrass er et samarbejde mellem Ausumgaard, R&D Engineering & Automation, som står for det tekniske udviklingsarbejde og projektledelsen, og Vestjyllands Andel, som skal forarbejde det raffinerede græs til et håndterbart foderprodukt til svin og markedsføre det. Desuden bidrager SEGES (Landbrug & Fødevarer) med faglig rådgivning. 

LÆS OGSÅ: Ny model for grøn omstilling af landbruget

Konsortium skal udbrede ideen
Målet med TailorGrass er ikke kun at bygge ét gårdanlæg. Projektet skal etablere et konsortium, som planlægger, bygger og servicerer skræddersyede græsproteinanlæg på andre ejendomme, efterhånden som efterspørgslen på græsprotein udvikler sig.

»Vi har en forhåbning om, at anlægget på Ausumgaard bliver første skridt i en udvikling, og at vi i løbet af de tre år, projektet varer, får etableret op til fem græsproteinanlæg. Det afhænger selvfølgelig af, hvor godt det går, men hvis vi får den flyvende start, vi håber på, tror jeg, det er realistisk«, siger TailorGrass´ projektleder Daniel Schou Jensen, R&D Engineering & Automation.

Positiv kombination med biogas
Projektet kan udnytte den fordel, at Ausumgaard har eget biogasanlæg, som i forvejen anvender græs til energiproduktion. I stedet for frisk græs bliver det i fremtiden restprodukter fra bioraffineringen, som skal bruges til biogas. På den måde bliver ressourceudnyttelsen væsentligt forbedret.

»I første omgang vil det være bedst at kombinere bioraffinering af græs med biogasproduktion, så man kan udnytte restproduktet til energiproduktion, sådan som det kommer til at ske på Ausumgaard«, forklarer Daniel Schou Jensen.

»Men på længere sigt vil der være mange andre muligheder. Måske kan presseresten bruges til produktion af bioplast eller helt andre produkter«, siger han.  

Stort miljø- og klimapotentiale
Partnerne i projektet TailorGrass forventer, at projektet vil få stor opmærksomhed i landbruget.

»Bioraffinering af græs har et virkelig stort potentiale for landmænd, som vil være med på den grønne bølge«, siger Daniel Schou Jensen.

Når det nye foder bliver sat i produktion og kommer på markedet, bliver det mere rentabelt og dermed attraktivt for både planteavls- og svinebedrifter at omlægge kornmarker til græs, og det er godt for miljø og klima. Det gælder især kløvergræs, som kan dyrkes uden kvælstofgødning og pesticider, og som binder langt mere kulstof i jorden end korn. 

»Ved at bruge græs til proteinproduktion kan vi både undgå den store import af soja, opnå miljø- og klimafordele ved, at der bliver dyrket langt mere græs og gøre det lettere at omstille planteproduktion til økologi«, siger Daniel Schou Jensen.

»Samtidig kan det bidrage positivt til landbrugets økonomi. Det er win-win på alle parametre«, lyder det fra projektlederen.

FAKTA: TailorGrass

Projkettitel: TailorGrass. Kundespecifikt og skræddersyet GræsProtein-anlæg

Projektdeltagere: Vestjyllands Andel, Ausumgaard (AU Vindmøller), R&D Engineering & Automation, SEGES (Landbrug & Fødevarer)

Bevilget tilskud: 13.987.777 kr.
Projektperiode: 01-01-2020 til 31-12-2023

FAKTA: Ausumgaard

Planteavl: 850 ha økologisk planteavl heraf 150 ha i samdrift med nabo

Afgrøder: Frøgræs, raps, hestebønner, kløvergræs.

Insekter: Produktion af melorm som alternativt, højværdi animalsk protein i samarbejde med Dansk Teknologisk Institut og projektet Invaluabel støtte af Innovationsfonden

Slagtesvin: Produktion af 150 ”Ausumgaardgrise” om året – en velfærdsgris certificeret af Dyrenes Beskyttelse. Under omlægning til økologi.

Slagtekyllinger: Produktion af 500.000 slagtekyllinger, konventionel produktion på ejendommen Brændgaard.

Eget biogasanlæg

Fire vindmøller