Din kommune kan blive naturkommune og stoppe tab af biodiversitet

Danmarks Naturfredningsforening er klar med hjælp og råd til kommuner, der gerne vil være naturkommune. Foto: Colourbox

»Kommunerne har et stort ansvar for naturen, og det ansvar vil vi gerne hjælpe dem med at løfte. Derfor tilbyder vi nu en værktøjskasse med opskrifter på, hvordan de får en rig og robust natur i kommunen«, siger Maria Reumert Gjerding, DN.

NATUR – Alle kommuner planlægger, hvor deres borgere skal bo og hvordan, de bedst kan bevæge sig rundt i kommunen. Men de tusindvis af arter, der også bor i kommunerne, er der sjældent lagt planer for.

Derfor er levesteder for salamandre, flagermus, tudser og andre arter forsvundet, og Danmark er ligesom resten af kloden ramt af en enorm biodiversitetskrise. Det skal der laves om på, mener Danmarks Naturfredningsforening, der nu lancerer Naturkommuner:

»Vi skal vende tabet af arter og vi skal starte herhjemme. Kommunerne har et stort ansvar for naturen og det ansvar vil vi gerne hjælpe dem med at løfte. Derfor tilbyder vi nu kommunerne en værktøjskasse med opskrifter på, hvordan de får en rig og robust natur i kommunen«, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Kamp om pladsen

Naturkommuner er et flerårigt projekt. Alle kommuner får 10 gode spørgsmål om kommunens naturforvaltning og en oversigt over de juridiske forpligtelser, kommunen har for naturen. Dertil kommer et inspirationskatalog med anbefalinger til formulering af en stærk kommunal naturpolitik, og så er der et katalog med virkemidler, der ifølge forskningen fremmer biodiversitet.

»Der er en voldsom kamp om arealer og pladsen i vores land. Uden en klar retning og en plan er naturen dømt til at blive taberen. Det er derfor afgørende, at vi får kommunerne til at udarbejde egentlige naturpolitikker, der binder et til enhver tid siddende byråd til at have naturen med på dagsorden«, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun understreger, at biodiversitetskrisen kalder på lige så stor politisk handling, som den aktuelle klimakrise.

Aalborg Kommune har en god plan

I dag har kun 33 kommuner en egentlig naturpolitik og langt de fleste af dem, er alt for svage, mener naturfredningsforeningen.

En af de bedste, »Under åben himmel, politik for natur, parker og udeliv – vision 2025«, er udarbejdet af Aalborg Kommune, der på baggrund af et grundigt forarbejde i deres biodiversitetsstrategi netop har formuleret en klar vision, sat mål for udvikling af naturen i kommunen og beskrevet, hvad de vil gøre, for at nå målene.

Ifølge DN vil Aalborg Kommune blandt andet øge det beskyttede naturareal fra 13 procent til 17 procent, helt i overensstemmelse med FN’s mål. Kommunen vil sikre, at 50 procent af de naturbeskyttede arealer er i god tilstand i 2025, og kommunen vil ikke bruge pesticider.

FAKTA om Naturkommuner

  • Naturkommuner er et nyt initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening, der har til formål at sætte fokus på kommunernes naturansvar og bidrage til, at alle kommuner kan få en stærk naturpolitik, der sætter retning for kommunens naturindsats frem mod 2030.
  • Rig og robust natur er et fælles ansvar. Kommunerne har potentialet og borgernes opbakning til at løfte opgaven.
  • En undersøgelse foretaget af Kantar-Gallup i 2018 viser, at 75 procent af danskerne er bekymrede over, at mange truede dyr og planter er i tilbagegang. 59 procent vil gerne have mere natur (grønne områder) i deres lokalområde, og 69 procent mener, at der bør gøres mere for at bevare og beskytte truede dyrearter i Danmark.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening