Ny regnefejl på AU: Forkerte tal for udledning af kvælstof rettes

Aarhus Universitet retter nu en regnefejl, som betyder, at der er udledt mindre kvælstof til vandmiljøet, end man hidtil har troet. Foto: Colourbox

Det er dybt utilfredsstillende, at Aarhus Universitet ikke har haft styr på tallene. Vi er nødt til at kunne stole på fakta fra forskerne, siger miljøminister Lea Wermelin.

GØDNING – Aarhus Universitet har ikke styr på tallene for udledning af kvælstof til vandmiljøet. Der er tilsyneladende udledt mindre kvælstofudledning end tidligere oplyst. Derfor skal tallene for 2018 og for de foregående år rettes, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Fejlene betyder, at der er udledt 3.000 tons mindre kvælstof end oplyst i 2018. Fejlen har betydning for tallene helt tilbage til 1990, men Aarhus Universitet er ikke klar over det præcise omfang endnu.

Minister: Dybt utilfredsstillende
– Det er dybt utilfredsstillende, at Aarhus Universitet ikke har haft styr på tallene, og det er desværre sket flere gange i den seneste tid, siger miljøminister Lea Wermelin.

– Vi er som politikere nødt til at kunne stole på fakta fra forskerne, når vi diskuterer og træffer politiske beslutninger. Det er afgørende, og derfor har mit ministerium bedt universitetet om en plan for, hvordan de vil øge kvalitetssikringen af deres forskning fremover, siger hun. 

Fejlen betyder altså, at Danmark udleder mindre kvælstof end først antaget. Aarhus Universitet har oplyst, at de har nedjusteret den afstrømningsnormaliserede kvælstofudledning for 2018 fra 58.000 tons til 55.000 tons.

Stadig 10.000 tons for meget
Det er dog stadig mindst 10.000 tons mere end det mål, der arbejdes med i dag. I forbindelse med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 vil målbelastningen blive opdateret. 

– Tilstanden i vandmiljøet er stadig slet ikke god nok – det ændrer fejlen ikke på. Vi skal stadig reducere udledningen af kvælstof. Derfor er det så utilfredsstillende, at vi ikke har haft de rigtige data. Men det skal vi undersøge helt til bunds.

De årlige udledninger i perioden 1990-2018 er som gennemsnit overestimeret med ca. 1.000 tons. Miljøministeren har i dag gjort Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg opmærksom på, at universitetet har lavet fejl i tallene.

Samtidig har ministeren bedt Aarhus Universitet om en teknisk gennemgang for Miljø- og Fødevareudvalget om sagen.