Minister gør det lovligt at slagte dyr hjemme på gården

Det bliver nu muligt at få slagtet sine dyr hjemme på gården. Foto: Colourbox

Fødevareminister Mogens Jensen ændrer reglerne og gør det muligt for landmænd at få slagtet deres dyr på gården, hvis et slagteri står for at aflive dyrene.

LANDBRUG – Mange landmænd ønsker at få slagtet deres får, svin, kvæg eller andre dyr på deres egen gård, så de undgår at stresse dyrene ved at transportere dem til et slagteri. Og det bliver nu lovligt

Fødevareminister Mogens Jensen giver nemlig fra 1. januar landmænd mulighed for at foretage gårdslagtninger. Landmænd kan etablere et egnet område på gården, hvor et autoriseret slagteri kan aflive og afbløde dyrene, inden de bliver sendt til forarbejdning på slagteriet.

»Vi har nu en løsning, som tilgodeser de landmænd, der ønsker at slagte på egen gård. Hvis man som landmand eksempelvis ikke ønsker at transportere sine dyr til et slagteri, så skal man selvfølgelig have mulighed for det«, siger Mogens Jensen.

I sommeren 2019 præciserede Fødevarestyrelsen, at det ikke er tilladt at slagte på marken for derefter at sende de slagtede dyr til et slagteri. Medmindre der er tale om nødslagtning. Men siden har Fødevarestyrelsen efter ministerens ønske arbejdet på at finde alternativer for de landmænd, der ikke ønsker at transportere deres dyr levende til slagteriet.

Slagteriets ansvar
Ministeren pointerer, at slagteriet har ansvaret for, at både dyrevelfærd og hygiejne er i orden, når landmanden vælger gårdslagtning. Slagtningen vil også være omfattet af Fødevarestyrelsens kontrol. Der bliver ikke stillet krav om et egentligt slagteområde hos landmanden. Det er slagteriets ansvar, at bedøvelse og afblødning foregår hygiejnisk forsvarligt.

»Det vigtigste har for mig været, at de landmænd, som ønsker at slagte deres dyr på gården, får mulighed for det, uden at vi går på kompromis med fødevaresikkerheden«, siger Mogens Jensen.

Den nye mulighed er udviklet i samarbejde med branche- og interesseorganisationer. 

Det er stadig tilladt at nødslagte dyr uden for et slagteri, hvis dyrene har været udsat for en ulykke og derfor af hensyn til dyrevelfærden ikke kan transporteres til slagteriet. Det er endvidere muligt at slagte uden for slagteri, hvis dyrene er så vilde, at de risikerer at forvolde skade på sig selv eller på mennesker ved transport til slagteri. Såkaldt hjemmeslagtning til egen husholdning er også fortsat tilladt.