Lea Wermelin: Vi skal beskytte vores bier mod neonikotinoider

Straks efter sommerferie vil miljøminister Lea Wermelin vurdere, om Danmark skal følge EU og udstede et totalforbud mod brugen af bidræbergiften. Foto: Colourbox

Straks efter sommerferien vil miljøministeren på ny overveje et totalforbud mod bidræbergift.

NATUR / LANDBRUG – Miljøminister Lea Wermelin lover i dag at overveje et nyt totalforbud mod neonikotinoider – populært kaldet bidræbergiften. Det sker som noget af det første efter sommerferien, skriver hun i dag i en personlig henvendelse på facebook til alle bi-elskere.

Sagen om bidræbergiften tager dermed en ny drejning efter dagens omtale i en lang række medier. Her fremgår det, at miljøministeren ikke var tilbøjelig til at sætte ind med et totalforbud mod giften, der ganske vist er forbudt i EU, men alligevel er blevet anvendt i Danmark, fordi Miljøstyrelsen gang på gang har givet dispensation gennem de seneste år.

Giftstoffet anvendes blandt andet som bejdsemiddel til roefrø og er giftigt for bier og insekter.

Straks efter sommerferien
Ministeren, som netop er taget på sommerferie, skriver på facebook:

»I dag fylder den her sag om brugen af neonikotinoider rigtig meget i pressen og bare for at slå det helt fast, så mener Socialdemokratiet præcis det samme nu, som før valget.

Vi skal beskytte vores bier og vores miljø, og som vi også tidligere har sagt, så går vi ind for et forbud mod neonikotionider og en stram dispensationspraksis.

Hele området, og hvad vi kan gøre for bedre at beskytte bierne, både herhjemme og i EU, kigger jeg på som noget af det første efter sommeren«.

Tidligere i dag bragte Jordbrug.dk denne artikel, men nu er miljøministeren parat til at overveje sagen mere grundigt.