Landbruget står for en fjerdedel af Danmarks klimabelastning

I 2008 stod landbruget for 15,6 procent af Danmarks samlede CO2-udslip. I 2017 var udledningen steget til 22,4 pct., fordi politikerne holder hånden over den danske agro- og fødevareindustri.

Det går den forkerte vej i landbruget, som er ansvarlig for en stadig større del af Danmarks samlede udslip af drivhusgasser til atmosfæren.

Det viser den seneste emissionsopgørelse for Danmark, der hvert år indrapporteres til EU. Landbrugssektoren stod i 2017 for 22,4 procent af udledningen, viser rapporten fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som udkom i april.

I 2016 udgjorde landbrugets udledning 21 procent, mens der på ti år er sket en stigning på knap syv procentpoint, viser en opgørelse, foretaget af Altinget.dk. Til en sammenligning stor landbruget i 2008 kun for 15,6 procent af udledningen.

Ingen regulering af agro-industrien

Stigningen skyldes, at landbruget ikke har formået at nedbringe deres samlede udledning modsat eksempelvis energisektoren. Transportsektoren og landbruget er de store problembørn i dansk klimapolitik. Fra 2008 til 2017 har udledningen af drivhusgasser fra landbruget været stort set konstant, viser tallene.

Til Altinget.dk siger miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen, der også er professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet:

»En af forklaringerne er, at der ikke bliver reguleret i forhold til landbrug og CO2, mens man eksempelvis på energiområdet har reguleret relativt hårdt«.