Infinite Load Articles

Ny maskine kan erstatte kemisk nedvisning i kartofler

En ny specialmaskine kommer kartoffelavlerne til undsætning. Maskinen kan erstatte Reglone og andre kemiske nedvisningsmidler og skåne naturen for 88...

Træer og skove i nyt lys

Skoven er hjemsted for størstedelen af samtlige arter af livsformer, da (urørt) skov på vores breddegrader er den naturlige vegetation. ...

Folkets kirke skal deltage i kampen for et bedre klima

Usikkerheden på, hvordan klimaet vil forandre mine efterkommeres liv, gør det er vigtigt for mig at deltage i kampen for et...

Kemiske sprøjtegifte i landbruget skaber vedvarende negativ effekt for Europas biodiversitet

En stor europæisk undersøgelse dokumenterer, at anvendelse af kemiske sprøjtegifte har vedvarende negative effekter for den biologiske mangfoldighed.

Bioraffinering kan bane vejen for grøn omstilling af landbruget

Kristian Lundgaard-Karlshøj tror på, at grøn bioraffinering vil bane vejen for en ny og bæredygtig udvikling i dansk landbrug. Han er...

Økologisk gods etablerer Danmarks første gårdanlæg til grøn bioraffinering

Et nyt ambitiøst projekt skal styrke dansk produktion af planteprotein som alternativ til importeret soja og fremme en miljø- og klimavenlig...

FRA ARKIVET