Greenpeace i aktion mod Danmarks største svinestald

Torsdag morgen var der protester mod Danmarks største slagtesvinestald, der er ved at blive bygget på Midtfyn. Banneret er 66 meter langt, men alligevel ser det ret lille ud i forhold til stalden, der kommer til at producere ca. 40.000 svin om året. Foto: Greenpeace

Fredelig protest ved Ringe på Fyn mod byggeriet af 156 meter lang svinestald med plads til 10.500 svin, der skal leve på 9.500 kvadratmeter.

LANDBRUG – Her til morgen har Greenpeace gennemført en fredelig protest ved Danmarks største slagtesvinestald – nemlig ved landsbyen Heden på adressen Fåborgvej 15, 5750 Ringe. 

Den 156-meter lange svinestald er af Landbrugsavisen beskrevet som Danmarks snart største med plads til 10.500 svin, der skal leve på 9.500 m2.

Den ventes færdigbygget i februar 2020 og vil ifølge Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøgodkendelse hvert år udlede over syv ton ammoniak til omgivelserne i et lokalområde, der i forvejen belastes af lugt, ammoniak og kemiske stoffer fra en minkfarm, en kvægfarm og en kyllingefarm, oplyser Greenpeace.

Greenpeace anbragte et 66-meter langt banner med teksten »Stop svinefabrikkerne« på vejen ved byggeriet, og lokale borgere vil deltage i protesten sammen med lugt-plagede naboer fra såvel Fyn som Sjælland.

Protesterer sammen med lokale

»Danmarks er verdens største producent af kød per indbygger, og de alt for mange landbrugsdyr skader klimaet, miljøet, biodiversiteten og naboerne, der fremover skal leve med stanken og den potentielle sundhedsrisiko fra store mængder ammoniak og kemiske stoffer«, siger Kristian Sloth, der er landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace. 

»Vi protesterer mod byggeriet af den her svinefabrik sammen med lokale borgere og andre ligesindede fynboer, fordi den er symbol på industriens vokseværk. Set i lyset af regeringen og et stort flertals ambitiøse klimamål må der nu udvises politisk ansvar, så mængden af landbrugsdyr reduceres markant«, mener han.

1.389 lastbiler skal transportere foder, gylle, svin og døde dyr

Kommunen har ifølge Greenpeace oplyst, at 1.389 lastbiler hvert år ventes at transportere foder, gylle, svin og døde dyr til og fra fabrikken. Den nye svinefabrik ligger få hundrede meter vest for landsbyen Heden, så når vinden blæser fra vestlige retninger, vil stanken og de kemiske stoffer brede sig ind over landsbyen og de nærmeste naboer.

Der var også lokalpolitikere til stede denne torsdag morgen. De er utilfredse med, at kommunerne med Landbrugspakken fra 2015 og en efterfølgende ændring af Husdyrbrugloven mistede retten til – ud fra lokale forhold – at afslå etablering eller udvidelser af svinefabrikker.

Hvis fabrikken opfylder standardkrav til eks. afstand til naboer og forventet lugt- og ammoniakemission, kan en kommune ikke længere sige nej til en ny svinefabrik eller til udvidelsen af en eksisterende.