Canada: Økologi sparer 20 procent energi

ØKOLOGI – Canadiske forskere har lavet gennempløjet 130 undersøgelser og konkluderer på baggrund af kollegernes arbejde, at økologisk landbrug er betydeligt mere energibevidst end konventionelle systemer.

Ifølge forskerne er der en energigevinst på 20 procent eller mere at hente ved at anvende økologiske metoder i stedet for intensive, kemisk baserede produktionssystemer.