Økologer klar til opgør med selvejet

Nye samarbejdsformer vil kunne bidrage til at give en tilførsel af risikovillig kapital, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen, der her besøger den danske stand på BioFach. Foto: BioFach

Nye ejerformer og samarbejde mellem flere bedrifter skal udvikle det multifunktionelle landbrug og bringe økologien videre.

ØKOLOGI – Det bliver hverken 70ernes og 80ernes idealister eller 90ernes specialister, der kommer til at bringe økologien videre. Det vurderer Thomas Harttung, der har stået i spidsen for det udredningsarbejde om økologi, der forleden blev fremlagt i form af en vidensyntese ved en konference på Christiansborg.

– Nu kommer økologiens tredje bølge, og mit bud er, at vi vil se helt nye typer bedrifter, der vil bestå af forskellige kreative sammenslutninger af både store og mindre gårde, siger han.

100 bedrifter med 2.500 ha
– Og ud fra et fagligt, strategisk udgangspunkt vil det formentlig være bedre for økologien med 100 nye bedrifter på hver 2.500 hektar end 2.500 nye bedrifter på 100 hektar. Det vil kunne skabe multifunktionelle, selvforsynende bedrifter, der vil have råvaregrundlag, kapital og ledelsesressourcer til at levere den ønskede produktudvikling og markedsinnovation, understreger Thomas Harttung, der forudser et opgør med selvejet i dansk landbrug.

– Ligesom på andre områder vil det blive økologerne, der skal gå foran, siger han.

Eva Kjer Hansen positiv
Fødevareminister Eva Kjer Hansen siger, at hun er klar til at drøfte behovet for nye samarbejdsformer.

– Vi ved, at fødevareerhvervet er højteknologisk og vidensintensivt, men økologien skal så samtidig være multifunktionel og sikre cirkulation mellem stald og mark. Der er mange krav. Nye samarbejdsformer vil kunne bidrage til at give en tilførsel af risikovillig kapital og bedre håndtere det manglende samspil på området. Det må vi prøve at se nærmere på, sagde ministeren ved konferencen på Christiansborg.

Både Økologisk Landsforenings formand, Evald Vestergaard, og formanden for Dansk Landbrugs Økologiudvalg, Gert Holst Hansen, er åbne over for nye ejer- og samarbejdsformer, der kan udvikle det multifunktionelle øko-landbrug.

– Vi skal videre ad den vej, siger Evald Vestergaard. Vidensyntesen understreger, at økologi er en fordel for natur og biodiversitet og giver synergi i forhold til resten af samfundet. Økologi bør få en stærk placering i de kommende politiske drøftelser, f.eks. i forbindelse med evaluering af vandmiljø- og pesticidhandlingsplaner.