Wermelin slipper strandtudser fri på Kalvebod Fælled

900 små strandtudser får lov til at boltre sig frit på Kalvebod Fælled. Miljøminister Lea Wermelin slipper de første fri i morgen fredag. Foto: Miljøministeriet

20 nye vandhuller står klar til 900 små strandtudser. Fredag slipper miljøminister Lea Wermelin de første 100 ud på Kalvebod Fælled.

NATUR – Den truede strandtudse forsvandt fra naturområdet i begyndelsen af 00’erne især på grund af tilgroning. Nu vender strandtudserne tilbage til Kalvebod Fælled, efter at Naturstyrelsen har fjernet krat og skabt nye levesteder for arten. 

I alt står 20 nye paddedamme klar til 900 små et-årige tudser, der skal sættes ud i år. Miljøministeren slipper de første 100 fri i morgen kl. 11 tæt ved Naturcenter Amager.