Vil den nye regering også svigte FNs Verdensmål?

Søren Wium-Andersen er biolog og tilknyttet netmediet Jordbrug.dk som fast kommentator og er med i redaktionen.

Århus Universitets indstillinger om jagt er sket på basis af nogle hjemme­strikkede bæredygtighedskriterier, der tilgodeser en hobbyjagt på tre globalt truede arter.

Af Søren Wium-Andersen, biolog

KOMMENTAR – Statsminister Mette Frederiksen kaldte naturkrisen alvorlig, da hun indledte naturmødet på Marien­borg den 4. november. Hermed kickstartede regeringens natur- og biodiversitetspakke, der først vil blive forhandlet endelig på plads om et års tid.

Uden en særlig indsats betyder det, at den nuværende regering – som den tidligere – ikke vil kunne nå at leve op til FNs Verdensmål 15.5, som forpligter regeringen til at beskytte de tre globalt truede fugle havlit, fløjlsand og taffeland inden 2020.

Jagttiderne på disse arter fastsættes af miljøministeren efter en indstilling fra Vildtforvaltnings­rådet på baggrund af faglige vurderinger fra Århus Universitet om jagtens bæredygtighed.

Og det er netop sagens kerne.

Hjemmestrikkede bæredygtighedskriterier
For Århus Universitet har i deres faglige indstillinger overhovedet ikke nævnt FNs Verdensmål. Århus Universitets indstillinger om jagten er sket på basis af nogle hjemme­strikkede bæredygtighedskriterier, der tilgodeser en hobbyjagt på de tre globalt truede arter.

Dette på trods af, at indikatorerne for arternes beskyttelse er meget klart defineret i FNs Verdensmål, nem­lig en af IUCN udarbejdet international rødliste, hvor de tre arter er opført.

På den baggrund håber jeg, at statsministeren vil påse, at de tre globalt truede arter fredes inden 2020 og at de havområder, hvori de overvintrer, frihol­des for alle jagtlige forstyrrelser, inden regeringen engang til næste år frem­lægger sin natur- og biodiversitetspakken.

Et stop for jagten skal indføres nu. Sker det, lever statsministeren også op til Forståelsespapiret med støttepartierne om aktivt at arbejde for FN’s verdensmål.