Nationalpark skrotter populære borde og bænke

Shelter fra grill pladsen ved Strødam Engsø i Nationalpark Kongernes Nordsjælland og de populære borde og bænke kan nu sandsynligvis købes som pejsebrænde. Foto: Søren Wium-Andersen

Kan Nationalpark Kongernes Nordsjælland ikke oplyse mig om, hvad de ellers har i posen af overraskelser, inden høringssvarene om nationalparkens fremtid fremlægges for offentligheden?

K O M M E N T A R
Af Søren Wium-Andersen, biolog

NATUR – I begyndelsen af 2020 udsendte nationalparken en 182 sider lang og rigt illustreret og sikkert meget kostbar publikation med titlen: »Forslag til Nationalparkplan 2020-2026«. Høringsperioden er afsluttet, og om nogle uger kommer der en reaktion på alle de planer og forslag, der blev indsendt til nationalparkens kontor.

Men det betyder ikke, at tiden står stille. Den 31. marts kunne jeg se, at et shelter fra grillpladsen ved Strødam Engsø lå som en stor bunke affaldstræ ved broen ved Fruebjergvej. Dagen efter blev bunken øget med de meget populære borde og bænke, der har stået på diget  ved Strødam Engsø. Grillarrangement af jern lå også i bunken i dag.

For dyrt

En venlig skovarbejder fra Naturstyrelsen kunne oplyse mig om, at det var for dyrt at vedligeholde disse publikumsfaciliteter, hvorfor de nu er fjernet.

Kan nationalparken ikke oplyse mig om, hvad de ellers har i posen af overraskelser, inden høringssvarene om nationalparkens fremtid fremlægges for offentligheden?