Vestjyllands Andel vil erstatte importeret soja med dansk protein

Grøn bioraffinering kan blive en central del af en storstilet omstilling af dansk landbrug. Foto: Miljøstyrelsen

Protein fra danske græsmarker og søstjerner skal erstatte over halvdelen af den miljøbelastende import af soja fra Sydamerika.

LANDBRUG – Vestjyllands Andel, der forhandler foder og såsæd til vestjyske landbrug, er langt fremme med planer om at erstatte over halvdelen af den problematiske soja med danske proteinkilder fra planter og søstjerne.

Ved hjælp af en søstjernefabrik og et kommende bioraffinaderi, der er klar til at producere til sommer, sigter grovvarekoncernen efter en selvforsyningsgrad, der ligger betydeligt over 50 pct.

»Jeg vil tro, at vi kan gøre det på en femårig periode. Vi vil ikke stoppe, bare fordi vi kommer over 50 pct., men vi skal kunne gøre det konkurrencedygtigt«, siger Steen Bitsch, der er adm. direktør i Vestjyllands Andel, til netmediet AgriWatch.

En stor del af Danmarks gigantiske import af den proteinrige sojaplante kommer fra sydamerikanske lande, hvor store skovarealer ryddes for at skaffe plads til den indbringende produktion af genmanipuleret soja.

Soja skaffer protein og optimerer foderets sammensætning

Ifølge en ny rapport fra Verdensnaturfonden importerer Danmark 1,7 millioner ton soja om året. Det svarer til et dyrket areal på størrelse med Sjælland og Falster.

Heraf er 89 procent sojaskrå, der indgår i foderblandinger til svin, kyllinger og køer for at optimere foderets sammensætning og øge indholdet af protein, så dyrene vokser hurtigere eller giver mere mælk.

Trods Vestjyllands Andel initiativer forventer Steen Bitsch, at omstillingen fra import af sojaskrå til egenproduktion af protein bliver en udfordring.

»Vi har baseret vores husdyrsproduktion på sojaskrå i alt den tid, jeg kan huske. Det er en stor del af vores løsning i dag«, siger han til AgriWatch.

Vestjyllands Andel har fået tilsagn om 14 millioner kroner af Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- demonstrationsprogram, GUDP), til et bioraffinaderi, der skal udvinde protein fra danske økologiske græsmarker.