Svinepest rykker nærmere Danmark

Kød fra syge dyr, ramt af lungesygdommen PRRS, kan frit sælges i EU. Men Kina, der er Danmarks næststørste eksportmarked for svin, vil ikke have det. Foto: Colourbox

Den smitsomme virussygdom svinepest er for første gang konstateret i den vestlige del af Polen.

LANDBRUG – Det første udbrud af afrikansk svinepest er rapporteret i den vestlige del af Polen, 85 km fra den polsk-tyske grænse og 545 km fra den dansk-tyske grænse.

Det oplyser Fødevarestyrelsen, som nu har udarbejdet en trusselsvurdering for den samlede risiko for smitte med afrikansk svinepest til Danmark.

Fødevarestyrelsen vurderer fortsat, at den samlede risiko for smitte med afrikansk svinepest til danske svinebesætninger på grund af vildsvineudbruddet i Polen.

For at opretholde det meget lave risikoniveau for overførsel af smitte til danske svine-besætninger gør Fødevarestyrelsen opmærksom på følgende regler:

  • Transportmidler, der har transporteret svin i udlandet,skal rengøres og des-inficeresefter aflæsning af svin.
  • Svin må ikke fodres med madaffald.Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen,at man inden et besøg i husdyrbrug ikke bør have været i kontakt med landbrugsdyr i udlandet indenfor de seneste 48 timer, da man kan medbringe dyresygdomme fra udlandet.

Fødevarestyrelsen anbefaler også, at man er særligt opmærksom på ikke at bringe smitte via udstyr inkl. tøj,skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæertil Danmark, hvis man harværet på jagt i udlandet.

FAKTA: Smitsom virussygdom

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom,som kan ramme alle racer og al-dersgrupper af svin, inklusive vildsvin,vortesvin og andre afrikanske vildsvinearter.

Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr ud-gør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Afrikansk svinepestvirus er meget modstandsdygtig og stabil i svinekroppe, kadavere, fersk kød og nogle svinekødsprodukter. Virus kan overleve op til 9 måneder i forar-bejdede fødevarer som fx pølser.

Varmebehandling ved en temperaturover 70 °C i mindst 30 min. ødelægger virus. Virus udskilles bl.a. via blod og fæces og kan over-leve længe i disse.Virus kan spredes ved direkte kontakt mellem syge og raske svin, herunder vildsvin. Smitten overføres ved kontakt med blod, fæces, væv og sekreter fra smittede svin.

Kilde: Fødevarestyrelsen