Slagterierne får dispensation til slagte på skæve tidspunkter

90 procent af Danmarks import af soja anvendes til svinefoder. Foto: Claus Sjödin / www.claussjodin.com

Slagterierne kan i de kommende måneder få brug for at producere på skæve tidspunkter med kort varsel. Derfor giver miljøminister Lea Wermelin nu Miljøstyrelsen mulighed for at hastebehandle ansøgninger.

LANDBRUG – For at sikre forsyningssikkerheden og dyrevelfærd har en række slagterier bedt om at kunne udvide driftstiden til også at omfatte aften, weekender og helligdage, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. Slagterierne har blandt andet peget på, at arbejdet skal tilrettelægges, så medarbejderne ikke er tæt på hinanden. Derfor kan der være behov for at sprede arbejdet ud over en længere periode. 

Normalt tager Miljøstyrelsens sagsbehandling af den slags driftsændringer fem-seks uger. Her bruges en del af tiden til offentlige høringer af blandt andet naboer til slagterierne. 

Men på grund af den særlige situation, Danmark befinder sig i, har miljøminister Lea Wermelin undtagelsesvist givet dispensation til, at Miljøstyrelsen kan gennemføre meget korte høringer af naboer og offentligheden i disse sager. Høringerne skal fortsat gennemføres, og dispensationen kan kun benyttes for at imødegå uholdbare situationer på slagterierne på grund af følgerne af Covid19-krisen.

På skæve tidspunkter

– Det er vigtigt, at de danske slagterier fortsat kan levere kød til butikkerne. Samtidig er det vigtigt, at det er muligt at tage hensyn til medarbejderne på slagterierne, og at dyrene ikke lider unødig overlast i den særlige situation, vi står i. Derfor har jeg i dag givet Miljøstyrelsen mulighed for hurtigt at se på, hvis slagterierne vil producere på skæve tidspunkter, oplyser miljøminister Lea Wermelin. 

Ifølge ministeren kan aktiviteterne betyde flere gener for især naboer til slagterierne, forid der vil være lugt- og støjgener for naboer i tidsrum, hvor det ikke plejer at lugte og støje. Miljøstyrelsen vurderer, at tillæg til øget driftstid kun bør gives i en kortere periode. 

– Jeg kan godt forstå, hvis naboer til slagterier vil føle sig generet af, at der produceres på mere skæve tidspunkter. Derfor giver jeg kun dispensationen i en kortere periode. Det håber jeg på, at der er forståelse for i den ekstraordinære situation, vi er i, og naboerne skal fortsat høres, men helt undtagelsesvist bliver det gjort hurtigere end ellers, siger miljøminister Lea Wermelin.