Udsigt til grønt flertal med ambitiøs klimapolitik

Per Clausen er medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og tidligere miljø- og fødevareordfører i Folketinget. Han er nu medlem af Aalborg Byråd. Per Clausen er en af deltagerne i det grønne debatpanel, som frem til folketingsvalget 5. juni debatterer klima, natur, miljø og grøn omstilling.

De unges klimastrejker er med til at skabe et solidt grønt flertal for en ambitiøs klimapolitik efter folketingsvalget. Men vi skal sikre, at omstillingen bliver socialt bæredygtig.


Af Per Clausen,
medlem af Aalborg Byråd for Enhedslisten og Enhedslistens Hovedbestyrelse

DEBAT – Siden Enhedslisten i foråret fremlagde en klimaplan,https://enhedslisten.dk/klimaplan som ville reducere udledningen af klimagasser med 70 procent i 2030 og dermed leve op til Paris aftalens målsætninger, har vi set en markant udvikling i de andre partiers klimapolitik.

Kulminationen kom torsdag i denne uge, hvor Enhedslisten blev enige med SF, De Radikale og Alternativet om, at vi i fællesskab vil stille dette krav om 70 procents reduktion til en Socialdemokratisk statsministerkandidat. Selvom Socialdemokratiets ambitionsniveau stadig er noget lavere, tror vi på, at vi på dette område kan presse Socialdemokraterne til at gå længere, end de indtil nu har været villige til.

De unges klimastrejker og klimamarcher gør udslaget
Dette skyldes ikke mindst den massive folkelige opbakning, der er til en ambitiøs klimapolitik. De unges klimastrejker er vokset i omfang. Folkets klimamarcher under valgkampen er blevet en kæmpesucces. I dag påstår stort set alle partier, at de er tilhængere af grøn omstilling og en ambitiøs klimapolitik.

Desværre er de borgerlige partiers konkrete bud helt utilstrækkelige, hvis vi skal løse udfordringen med at leve op til Paris aftalens målsætninger. Reelt har Løkke-regeringen da også sat den grønne omstilling i stå.

Socialt bæredygtig
Derfor skal vi have en en ny regering, men det er også vigtigt, at de grønne partier styrkes. I Enhedslisten lægge vi særlig vægt på, at klimaudfordringerne løses på en måde, som er socialt bæredygtig.

Byrden skal primært bæres af dem, som har de bredeste skuldre og de økonomisk dårligt stillede skal kompenseres. Det er det mest fair, men er også en forudsætning for, at den folkelige opbakning til en ambitiøs klimapolitik kan bevares.