Økologiske bønder fik halveret deres indtjening i 2018

Tørkeåret 2018 blev et skidt år for de økologiske landbrug. Det gik især ud over de økologiske svinebønder, som fik røde tal på bundlinjen. Foto: Colourbox.

For første gang i ti år måtte de økologiske landbrug indkassere et elendigt økonomisk resultat. Røde tal på bundlinjen for økologiske svinebønder.

ØKOLOGI – I 2018 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 462.000 kr. Det er mere end en halvering i forhold til året før.

Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik.

Tilbagegangen skyldes især lavere priser på de økologiske produkter og højere omkostninger i forbindelse med tørken i 2018. Og ifølge Danmarks Statistik er der tale om det første år med indtjeningsmæssig tilbagegang for gruppen af økologiske landbrugsbedrifter som helhed siden 2009.

Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg faldt til 646.000 kr. efter et historisk højt niveau på knap 1,5 mio. kr. pr. bedrif ti 2017.

Stadig positiv bundlinje for mælkebønder
Afregningsprisen på økologisk mælk faldt med 21 øre til 3,38 kr. pr. kg, og det gav et lavere bruttoudbytte, selvom mælkeydelsen pr. ko steg med 131 kg til 9.369 kg. Samtidig steg omkostningerne med ca. 350.000 kr. Efter beregnet ejer-aflønning blev bundlinjen dog fortsat positiv og landede med et resultat på 99.000 kr.

Økonomien for økologiskproduktion er ofte ganske følsom over for hastigheden af omlægninger og dermed balancen mellem udbud og efterspørgsel efter økologiske varer, anfører Danmarks Statistik.

I 2018 var der 626 omlagte økologiske heltidslandbrug. Når det ses som en andel af alle 9.563 heltidslandbrug svarer det til 7,0 pct., hvilket er en stigning i forhold til 4,8 pct. ti år tidligere. Der er flest økologiske landbrug med mælkeproduktion – 351 bedrifter.

Antallet var ca. 10 pct. større end i 2017, og da bedrifterne også blev større i gennemsnit, betød det en betydelig stigning i den økologiske mælkemængde. I 2018 faldt den konventionelle mælkepris med 10 øre til 2,65 kr. pr. kg.

Med en økologisk merpris på ca. 75 øre pr. kg betyder denne prisrelation, at driftsresultaterne var ganske lige for konventionelle og økologiske mælkeproducenter i 2018 efter nogle år, hvor økologerne kunne fremvise de bedste resultater.

De gennemsnitlige driftsresultater dækker over betydelige variationer. For den bedste fjerdedel af økologiske mælkeproducenter blev driftsresultatet i 2018knap 2,1 mio. kr., mens den dårligste fjerdedel havde et negativt driftsresultat på knap 0,5 mio. kr.

Skidt år for økologiske svinebønder
I 2018 steg antallet af specialiserede økologiske svinebedrifter til 39, og bedrifterne producerede også flere svin. Det resulterede derfor i et større udbud af økologisk svinekød og medførte prisfald.

Prisen pr. slagtesvin faldt med næsten 400 kr. til 2.039 kr., hvilket gav et fald i det gennemsnitlige driftsresultat fra 1,8 mio. kr. i 2017 til -21.000 kr. i 2018.

I 2019 fortsætter prisen på økologisk svinekød med at falde, mens konventionelt svinekød udviser betydelige prisstigninger som følge af situationen med svinepest i Asien.

For de lidt over 100 økologiske bedrifter med planteavl som speciale faldt driftsresultatet som følge af mindre bruttoudbytte til 199.000 kr. Det er er 342.000 kr. lavere end i 2017, fremgår det af regnskabsstatistikken fra Danmarks Statistik.