Ny politisk aftale sikrer flere penge til økologisk landbrug

Mads Bruntse Jacobsen malker 170 køer på Søgård Andelsbrug. Foto: Gustav Bech

Tilfredshed i Økologisk Landsforening med ny politisk aftale, som også tilgodeser den økologiske landbrugssektor og udvikling af markedet. Aftalen sikrer flere penge til økologisk markedsudvikling og investeringer i nye kvægstalde.

ØKOLOGI – En ny politisk aftale, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof og sikre mere skovrejsning, betyder samtidig et løft til den økologiske landbrugsektor, hvor pengene først og fremmest skal gå til at at opgradere afsætning og eksport og forbedringerne på de økologiske landbrug.

Blandt andet bevarer den økologiske sektor et tilskud på 10 millioner kroner, som ellers stod til at bortfalde i 2020. Derudover øremærker politikerne 20 millioner kroner til investeringer i økologiske kvægstalde, ligesom aftalen giver mulighed for at genåbne en bredere ordning med 40 millioner kroner til investeringer i diverse forbedringer på økologisk landbrug.

»Der er behov for at investere i økologien, som en del af en bæredygtig løsning på klima- og naturudfordringerne. Derfor er det positivt, at regeringen sammen med de øvrige aftalepartier bevarer den samfundsvigtige investering i markedsfremme og eksport. Vi håber også på, at økologien får en fremtrædende plads på finansloven, så vi sikrer mere langsigtede løsninger«, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Penge til nye kvægstalde
Aftalen mellem regeringen og de øvrige partier øremærker desuden 20 millioner kroner til økologiske landmænd, som ønsker at investere i forbedring af kvægstalde.

Samtidigt er det aftalt at genåbne en bredere økologisk investeringsordning i 2021 med 40 millioner kroner til investeringer i alle typer økologisk landbrug.

»Midlerne kommer ikke kun den enkelte landmand til gode, men sikrer at vi udvikler landbruget til gavn for biodiversitet, klima, rent drikkevand og bæredygtige måltider. For landmanden betyder det, at han kan fortsætte med at arbejde med klimapositive indsatser i stalden, gøre dyrevelfærden endnu bedre og sikre de bedste arbejdsforhold for sig selv og sine ansatte«, vurderer Per Kølster.