Naturen er den perfekte rollemodel for et bæredygtigt samfund

Louise Vinther Alis, miljøingeniør og folketingskandidat for Radikale Venstre, København. Louise Vinther Alis er med i vores grønne debatpanel her på Jordbrug.dk, hvor politikere og enkeltpersoner frem til folketingsvalget 5. juni debatterer klima, natur og miljø.

Et bæredygtigt samfund er ikke spinke-spare samfund fyldt med afsavn. Naturen er med sin rigdom og overdådighed den eneste bæredygtige rollemodel vi har. Og hvis der er noget naturen IKKE gør, så er det at spare.

Af Louise Vinther Alis,
miljøingeniør og folketingskandidat for Radikale Venstre, København

Forestil dig en virksomhed. Et kæmpe fabrikskompleks, der producerer en hel liste af forskellige produkter; beboelseslejligheder, gødning, køleteknologier og ilt til rekreativt og medicinsk brug. En fabrik, der desuden producerer solceller til at dække eget energiforbrug. Flere afdelinger på fabrikkens område producerer desuden fødevarer til størstedelen af områdets beboere.

Forestil jer videre, at denne fabrik hvert år smider alle sine solceller ud og producerer nye til brug det følgende år. Samtidigt fyres størstedelen af fabrikkens ansatte hvert eneste år og nye ansatte erstatter de gamle. Endelig investerer produktionskonglomeratet hvert år i 1000 små start-up-virksomheder med en forventning om at bare en eller to af disse overlever det første år på et barsk marked.

Som du måske kan høre, er den omtalte virksomhed en noget atypisk virksomhed, og ud over at det på ingen måde lyder som en rentabel forretningsmodel, så vil de fleste studse over, hvad meningen dog er med at frådse så eftertrykkeligt.

Naturen er den eneste bæredygtige rollemodel, vi har

Virksomheden er – som du måske har gættet – ikke en virksomhed, men derimod et træ i skoven. Alle de nævnte funktioner leveres til træets beboere, og vi andre lever godt at den CO2-opslugende iltproduktion.

Der tales meget om hvordan vi bør plante flere træer, og det er jeg bestemt også højrøstet fortaler for – men samtidig skal dette indlæg faktisk ikke fokusere på dette. Derimod på det faktum at naturen i sin overdådighed og ekstravagance, er den eneste bæredygtige rollemodel vi har. Og hvis der er noget naturen IKKE gør, så er det at spare. Tværtimod.

Et træ kan sagtens drysse om sig med tusinder og tusinder af frø, også selvom kun et eller to hvert år får lov at slå rod og vokse op. Samme træ kan også sagtens hvert eneste år skrotte samtlige af sine ilt- og energigenererende solcelle-blade for at lave nye næste år. Dette er ikke spild, eller fråds eller overforbrug, derimod er det rollemodellen for bæredygtighed. Og det er det af følgende 3 årsager;

  1. Træer holdes ene og alene kørende af solenergi – en energi vi har tilgængelig i uendelige mængder, og som ikke har nogle skadelige affaldstoffer.
  2. Træer benytter simple kulstofsfobindelser, der alle kan nedbrydes relativt let, så alle bestanddele i produktionen kan genbruges 100 procent uden ’downcycling’.
  3. Der lever en masse arter omkring træerne, som er tilpasset til at udnytte de produkter og spildprodukter træet har ned til mindste atom.

Vedvarende energi og genanvendelighed

Denne åbenbaring gjorde jeg mig allerede, da jeg i slutningen af nullerne begyndte at specialisere mig inden for industriel symbiose. For netop naturens symbiosetanke er det, vi skal nå frem til for at skabe et moderne bæredygtigt samfund.

Hvis vi kan følge naturens eksempel beskrevet i de tre ovenstående simple principper, kan vi opnå den naturlige bæredygtighed, der ikke bæres af sparsommelighed, men derimod funderer sig på; vedvarende energi, 100 procent genanvendelighed og en overflod af specialist-virksomheder, der kan omdanne skrald til guld.

Det vil desuden sige, at jeg som grøn politiker skal være med til at sikre, at vedvarende energi bliver førstevalget i alle samfundets aspekter og samtidigt sikre, at cradle-to-cradle design belønnes og brug-og-smid-væk producenter skal gøres ansvarlige for at deres produkter rent faktisk kan repareres eller genbruges.

Endelig skal vi gøre det langt mere rentabelt at reparere elektriske og mekaniske genstande, samt til en hvis grad afgiftsfritage genanvendelse af spildprodukter og –varme.

Det er den vision, jeg selv går til valg på, og som jeg håber mange andre politikere, virksomheder og borgere deler med mig. For selvfølgelig skal vi have en grøn omstilling, og selvfølgelig skal vi i gang med det samme.

Så gå ud og plant et træ – og fryd dig så over det skønne, nonchalante sløseri, det udviser dag for dag og år for år.  Lad os tage ved lære at træernes skønne eksempel, når vi bygger det bæredygtige samfund.