Kontrollen af lange dyretransporter får kritik af Rigsrevisionen

I gennemsnit læsses mere end 26.000 grise om dagen på lastbiler i Danmark og sendes ud i verden på transporter af mere end 8 timers varighed, men myndighedernes kontrol af dyrevelfærden har i årevis været utilfredsstillende, vurderer Rigsrevisionen. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Dagligt læsses 26.000 grise på lastbiler for at blive transporteret til andre lande, men kontrollen af de lange dyretransporter er alt for ringe. Fødevareministeriet får nu en stærk kritik af Rigsrevisionen, som har gennemgået 10 års kontrol.

DYREVELFÆRD – Miljø- og Fødevareministeriet har ikke levet op til sit ansvar med at kontrollere og sanktionere dyretransportører, der overtræder reglerne for dyrevelfærd.

Ministeriet har ganske vist udført de typer af kontroller, som ministeriet skal, men stikprøvekontrollerne er ikke tilpasset udviklingen i antallet af grise-transporter og er heller ikke planlagt risikobaseret.

Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der blev offentliggjort fredag. Rigsrevisionen kalder det »utilfredsstillende«, og Dyrenes Beskyttelse efterlyser et nyt og kompromisløst kontrolsystem.

Det er en skarp kritik, Miljø og Fødevareministeriet i går modtog, efter at Rigsrevisorerne har undersøgt ministeriets kontrol med dyretransporter og sanktionering af overtrædelser i årene 2008-2018.

Rigsrevisorerne kritiserer, at ministeriet ikke har sikret, at der er gennemført en effektiv kontrol af lange grisetransporter. Konsekvensen har ifølge rapporten været en unødig stor risiko for, at grisene er kommet til skade eller er blevet påført lidelse.

Dyrenes Beskyttelse: Rystende
– Det er rystende, at den offentlige myndighed, der har ansvar for at sikre dyrevelfærden, i mindst 10 år har svigtet deres forpligtelser og på denne måde bragt sagesløse dyr i fare for skader og lidelse, siger Britta Riis, der er direktør for Dyrenes Beskyttelse og præsident for den internationale sammenslutning af 70 dyrevelfærdsorganisationer, Eurogroup for Animals.

Det drejer sig om over 60 millioner grise, der i denne periode er blevet læsset på lastbiler i Danmark og kørt ud i verden, uden at man har haft styr på, om de har haft ordentlige forhold.

– Det er virkelig alvorligt, understreger Britta Riis.

Undersøgelsen blev igangsat af Statsrevisorerne efter, at Dyrenes Beskyttelse siden 2018 gentagne gange har kunnet afsløre, at Fødevarestyrelsen ikke har levet op til sit ansvar med at kontrollere transporter af levende dyr ud af landet. Det er efterfølgende kommet frem, at transportører især har brudt reglerne om pladskrav og køretid for dyrene.

– Rigsrevisorernes kritik sætter en stor streg under det, vi længe har efterforsket, nemlig at kontrollen i årevis har sejlet, og at transportørerne har haft frit spil til at spekulere i at bryde reglerne. Det er frygteligt, at dyrene har stået tilbage som taberne i det her spil. Og det er virkelig bekymrende, at det først er, da Dyrenes Beskyttelse begynder at afdække området gennem historier i pressen, at man begynder at reagere. Der må sidde nogen med kendskab til det her, der kunne have grebet ind for længe siden, siger Britta Riis.

Behov for kompromisløst kontrolsystem
I december 2018 indgik den daværende VLAK-regering en aftale med Dansk Folkeparti om en midlertidig kontrolindsats, som efterfølgende skulle evalueres. Den evaluering ligger nu på fødevareminister Mogens Jensens bord. Men ifølge Britta Riis er der rigelig plads til forbedring:

– Den aftale var god for at få slukket de værste ildebrande, men det var langt fra en luksusmodel. Den blev udfærdiget under pres og som et hurtigt politisk kompromis. De utallige afsløringer og nu denne kritik fra rigsrevisorerne viser, at problemerne er meget omfattende, og der er stadig mange løse ender, som den gamle aftale ikke fik løst, siger hun.

Britta Riis peger på den grænseoverskridende kontrol, som skal ske i et samarbejde mellem transportlandene, som et område, der kritiseres i rigsrevisorernes rapport, og som den gamle aftale ikke råder bod på i tilfredsstillende grad.

– Reglerne er der, men man har slet ikke fået det til at fungere. Der er ingen udveksling af information mellem landene, så når danske myndigheder tager en udenlandsk transportør i kontrollen, får det sandsynligvis ingen konsekvenser for ham i sit hjemland. Og det samme den anden vej rundt. Det siger de europæiske regler, som Danmark og alle andre EU-lande er underlagt, ellers, at det skal. Man sender danske dyr ud på den her måde uden, at der er styr på, at de kommer sikkert frem i den anden ende. Når først dyrene er kørt over grænsen, så ved man ikke, hvad der sker, siger hun.

Klar til sommer
Mogens Jensen har varslet, at han til sommer vil være klar med et nyt kontrolkoncept for dyretransporter. Indtil da har han forlænget den forrige regerings øgede kontroltryk.

– Vi har nu en ny minister på området, og jeg har store forventninger til, at han kan levere et nyt kontrolsystem, der kommer til at sikre den smule dyrevelfærd, der trods alt skal være på lastbilerne, uden kompromisser. Dyrenes Beskyttelse bidrager gerne til at tegne linjerne for sådan et system, så vi kan komme hele vejen rundt og sikre os et fremadrettet system med fokus på dyrevelfærden, siger Britta Riis.

Dyrenes Beskyttelse anbefaler desuden, at der indføres en årlig afrapportering af processen herfra, så beslutningstagerne og omverdenen får indblik i, hvordan arbejdet med at få rettet op på tingene skrider frem.