Massivt flertal af unge: Klimaet skal have topprioritet

Mathilde, Connie og Lys fra efterskolen i Hørning tæt ved Aarhus er nogle af de mange helt unge efterskoleelever, som har deltaget i klimastrejkerne i Aarhus og byer. Foto: Gustav Bech

84 procent af de unge 15-17-årige sender en klar besked til de nyvalgte politikere: Klimaet skal være jeres topprioritet. Det viser en ny undersøgelse blandt 898 efterskoleelever.

KLIMA – Klima, natur og miljø toppede 5. juni for første gang ved et dansk folketingsvalg som det vigtigste emne overhovedet. Godt hjulpet på vej af unge klimaaktivister, der uge efter uger har deltaget i klimastrejker og klimamarcher – ikke blot i Danmark, men over det meste af verden.

Nu viser en ny undersøgelse blandt 898 efterskoleelever, at der er fuld opbakning fra fremtidens vælgere til at prioritere den globale klimakrise som det vigtigste politiske spørgsmål.

84 procent af de 15-17-årige sender en klar besked til de nyvalgte politikere i Folketinget: Klimaet skal være jeres topprioritet, mener de unge, som får stemmeret inden for de næste 1-3 år og ved næste folketingsvalg vil kunne sætter deres første kryds på stemmeseddelen.

Det er Efterskoleforeningen og Arla Foods, der står bag undersøgelsen, som netop er gennemført blandt 898 efterskolelever i alderen 15-17 år rundt om i hele landet

Handlekraftige og engagerede unge
»Vi har nok haft en fornemmelse fra vores samvær med eleverne på efterskolerne, men jeg er alligevel overrasket over, hvor højt dette tal er«, siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.

»De unge, vi møder, er meget optagede af, hvordan vi løser klimaudfordringerne og er handlekraftige og engagerede. Det er meget inspirerende at opleve, og netop derfor fokuserer vi på at oplyse eleverne om klima og bæredygtighed igennem vores undervisning«, fortæller han.

Undersøgelsen viser også, at de danske unge påtager sig et medansvar for en bæredygtig fremtid. 81 procent går nemlig op i at leve bæredygtigt, og knap en tredjedel af de unge går i høj eller meget høj grad op i det.

Nu skal vi fucking tage os sammen
På spørgsmålet om hvem der har det største ansvar for at løse klimaudfordringerne, peger 36 procent på politikerne, mens 35 procent nævner borgerne. Virksomhederne følger efter med 17 procent.

Med andre ord er klimaet ifølge de unge et fælles ansvar, og synspunktet indkapsles af flere af de unges egne svar i undersøgelsen, hvor de skriver: »Nu skal vi fucking tage os sammen!«

Jakob B. Knudsen, landedirektør i Arla Danmark, der har været med til at finansiere undersøgelsen, synes, at de unge er en inspiration:

»Vi står ved en historisk skillelinje. Klimaet kører af sporet, hvis vi ikke handler. I den forbindelse er det meget inspirerende, at de unge i så et stort antal engagerer sig i klimaspørgsmålet og tror på løsninger, der involverer alle. For det er netop i fællesskab i alle dele af samfundet, at vi skal finde de grønne svar og føre dem ud i livet.«

Der er ingen generationskrig
Ifølge undersøgelsen betragter de fleste unge deres forældre som med- og ikke modspillere. Hele 79 procent af de unge anerkender nemlig deres forældre for at gå op i klimaet. Og halvdelen er overbeviste om, at deres forældre mener dét, når de siger, at de arbejder hårdt på at blive klimavenlige.

»Det er en positiv overraskelse, at der tilsyneladende ikke er en generationskonflikt. Jeg tror at det skyldes, at de unge til dagligt oplever, at deres forældre også forholder til klimaudfordringerne, og det skaber en tro på, at vi kan løse klimaudfordringerne i fællesskab,« siger Torben Vind Rasmussen.

Undersøgelsen viser også, at kun henholdsvis 15 og 20 procent af de unge tror på, at virksomheder og politikere rent faktisk mener deres klimaløfter alvorligt.