EU skal fortsat støtte kød og industrilandbrug

Landbrugsstøtten skal fortsat gå til de største og mest effektive landbrug, der producerer kød og mælk. I hvert fald hvis det står til EU-Parlamentets landbrugsudvalg. Foto: Colourbox

EU-Parlamentets landbrugsudvalg har netop har stemt om den fremtidige prioritering af de mange EU-milliarder, der går til landbrugsstøtte. Trods voksende modstand mod industrilandbrug og vores enorme forbrug af kød skal EU fortsat støtte denne produktion, mener medlemmerne af landbrugsudvalget.

Trods voksende modstand med industrilandbrug og vores enorme forbrug af kød, skal EUs skatteydere stadig gribe dybt i lommerne for at finansiere netop denne form for landbrugs- og fødevareproduktion. I hvert fald hvis det står til EU-Parlamentets landbrugsudvalg.

Udvalget (AGRI) har netop debatteret og stemt om Kommissionens oplæg til den store landbrugsreform for 2021-27 (CAP’en) og dermed den fremtidige prioritering af EU’s helt store post i budgettet, landbrugsstøtten.

»Fra et klima- og miljøperspektiv er landbrugsudvalget beklageligvis gået imod en tilsvarende afstemning, som for nylig blev afholdt i udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed«, fortæller Kristian Sloth, der er landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace.

Her stemte et flertal for nylig for at skrue ned for støtten til industrilandbruget til fordel for økologisk, mindre miljøbelastende produktion, samt at koncentrationen af dyr på de stadigt større og mere koncentrerede svinefarme i EU skal reduceres.

LÆS OGSÅ: EU støtter kødindustrien med over 200 milliarder

Greenpeace: Dybt beklageligt
»Det er dybt beklageligt, at EU’s landbrugsudvalg nu stemmer for fortsat at understøtte EU’s i forvejen massive produktion af kød- og mejeriprodukter, der forstærker klimakrisen, forurener naturen og gør landbruget stadig mere intensivt og koncentreret«, siger Kristian Sloth.

Han mener, der er brug for, at der også i landbrugssektoren sættes drastisk ind for at undgå flere og mere ekstreme vejrkatastrofer samt tørker og oversvømmelser.

»Derfor må EU gå forrest og understøtte omstillingen fra kødproduktion til mere plantebaserede, økologiske fødevarer«, understreger han.

Anbefalingerne fra henholdsvis landbrugsudvalget og miljøudvalget bliver nu givet videre til det kommende EU-Parlament, der sammensættes efter valget i maj.

Næste skridt bliver, at de nyvalgte medlemmer skal vælge mellem at få en afstemning i plenar – på baggrund af anbefalingerne fra begge udvalg – eller om processen skal begynde forfra med nye udvalgsbehandlinger.

Frontal kurs mod grøn omstilling
»Dagens afstemning lægger op til at fortsætte landbrugsstøttens frontalkurs mod den grønne omstilling, hvor det ellers er altafgørende, at landbruget både herhjemme og i resten af EU bidrager betydeligt. EU bruger milliarder årligt på at understøtte foderdyrkning og en fortsat høj produktion af kød, og støtten nærer samtidig en skæv strukturudvikling, hvor de store bliver større og de små forsvinder. Landbrugsstøtten er nemlig baseret på, hvor meget jord, man ejer, stort set uden at skele til hvad eller hvordan landmanden dyrker, forklarer Kristian Sloth.

Men ifølge Greenpeace er kampen om landbrugsstøtten langt fra overstået.

»Vi opfordrer de parlamentarikere, som vælges ind i EU-Parlamentet i maj, til at arbejde videre for en landbrugsstøtte, der i højere grad støtter økologien og baner vej for dyrkningen af mere plantebaseret mad til mennesker, så vi kan få en sundere produktion med mindre landbrug og færre dyr«, siger Kristian Sloth.

Ifølge Greenpeace-rapporten Feeding the Problem fra marts 1919 anvendes mindst 71 af landbrugsjorden i EU bruges til produktion af dyrefoder. I Danmark er tallet helt oppe på næsten 80 pct, svarende til halvdelen af det samlede landareal herhjemme. Danmark er i dag det land i verden, der har den højeste kødproduktion per indbygger, og produktionen af køer og svin står alene for godt 19 procent af landets udledning af klimagasser.