Greenpeace: 2020 kan blive et vigtigt år i klimakampen

Det er er rent ud sagt choktal, som understreger, at vi producerer alt for meget kød i Danmark, siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace

Det giver god mening at udskyde årets klima-topmøde, mener Greenpeace. Alligevel kan 2020 faktisk vise sig at blive et vigtigt år i klimakampen, fordi vi her blev tvunget til at genoverveje vores personlige og politiske prioriteringer i lyset af Corona-krisen.

K O M M E N T A R
Af Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace

KLIMA – Det giver den bedste mening og er ikke verdens undergang. Topmødet kunne ikke i sig selv ventes at gøre en altafgørende forskel, men det har omvendt kolossal betydning, at man holder fast i den fastsatte deadline om opdaterede klimaplaner ved årets udgang.

Verdens lande har jo givet nogle meget konkrete løfter til deres befolkninger, og dem har vi absolut grund til at tro, at de fortsat vil arbejde for at indfri. Senest i december skal landene melde ind, hvad de konkret vil gøre for at reducere deres drivhusgasudledninger markant de kommende år for at bidrage til at indfri Parisaftalen, og det bør der ikke rokkes ved.

Det bliver ikke nødvendigvis et tabt år i klimakampen. Coronakrisen har dels udstillet, hvor sårbare vores samfund er indrettet, dels hvordan kriser ofte rammer de mest sårbare hårdest, men også at der findes resolut lederskab. Altsammen bør styrke den politiske handlekraft mod klimaforandringer.

Corona-krisen kan åbne nye muligheder

2020 kan faktisk vise sig at blive et vigtigt år i klimakampen, fordi vi her blev tvunget til at genoverveje vores personlige og politiske prioriteringer. På ryggen af coronakrisen vil åbne sig muligheder for at bygge mere modstandsdygtige samfund, når regeringer skal genopbygge økonomien. Hjælpe- og stimuluspakker kan her bruges til at fremskynde klimahandling.

For tiden både oplever og accepterer mange befolkninger i høj grad brugen af drastiske virkemidler fra politikerne. Det kan forhåbentligt både inspirere politikerne selv og give befolkninger en følelse af genkendelighed, når det tilsvarende bliver nødvendigt for at bekæmpe klimakrisen.

Danmarks rolle bør nu være at presse på i EU for, at man hurtigst muligt får vedtaget et nyt 2030-mål i overensstemmelse med klimavidenskabens krav om akut handling. Regeringen har for nylig taget initiativ til at samle en række lande og bede Kommissionen om at fremlægge en ny plan for at opdatere målet, og vi sætter vores lid til, at det pres opretholdes.