Gulspurven yngler bedst på økologiske marker

Gulspurven får flest unger på økologiske landbrug. Foto: Malene Thyssen, Wikimedia Commons

Dansk Ornitologisk Forening har tre år i træk sammenlignet bestanden af fugle på 14 økologiske og 24 konventionelle landbrug.

ØKOLOGI – Gulspurven sætter flere unger til verden, hvis de lever på økologiske marker fremfor konventionelt drevne. Det viser en undersøgelse fra Dansk Ornitologisk Forening, som tre år i træk har sammenlignet 14 økologiske og 24 konventionelle landbrug.

Gulspurvefamilierne på de økologiske landbrug havde i gennesnit 2,78 unge, mens hvert ynglepar på de konventionelle brug kun havde produceret i gennemsnit 2,12 unger, skriver Verdensnaturfondens blad, Levende Natur.

Undersøgelsen bekræfter tendensen fra tidligere undersøgelser, som klart har påvist, at der er flest fugle på økologiske landbrug. Det gælder både antallet af arter og det samlede antal fugle.