Marianne Bigum: SF’s klimapolitik holder

Marianne Bigum er civilingeniør, ph.d. og folketingskandidat for SF. Hun er med i vores grønne debatpanel her på Jordbrug.dk, hvor politikere og enkeltpersoner frem til folketingsvalget 5. juni debatterer klima, natur, miljø og grøn omstilling.

Det er vores klare mål i SF, at vi skal have en klimapolitik, der har de ambitiøse 1,5 °C som sigte. Men det skal ikke være et tal i en tabel, der afgør, om man er klima-ambitiøs nok, men politikken bag. Derfor bruger vi i SF hellere tid på at komme med solide politiske forslag.

Af Marianne Bigum,
civilingeniør og ph.d. og folketingskandidat for SF

DEBAT – Så gik der godt nok kappestrid i valgkampen om hvilket parti, der vil mest på klimaområdet. Men hvor er det synd, at debatten forfalder til hvem, der kan slynge de højeste tal ud, og at vi ikke har en ordentlig debat, om hvordan vi politisk vil nedbringe Danmarks klimaforurening gennem konkret grøn omstilling. For dén diskussion er langt mere interessant og også meget vigtigere. Der er nemlig ikke tid til politiske tiltag, som ikke holder, eller som bare flytter problemerne til andre verdensdele. Vi har denne ene chance for at lykkes med den grønne omstilling, og så skal den altså også være der.

Det flyver rundt med tal
FNs Klimapanel har anbefalet, at den globale opvarmning begrænses til et stykke under 2 °C med sigte på at begrænse stigningen til 1,5 °C i 2100. Med en lang række forudsætninger, en masse mellemregninger, og en masse usikkerheder kan dette omregnes til omkring 70% reduktion af den nuværende danske CO2-udledning i 2030. Regnestykket giver en indikation af hvor hurtigt det skal gå, men det er ikke det samme som, at man absolut skal ramme 70% i 2030.

Der er (modsat hvad man ellers kan få indtryk af i debatten) ingen internationale forpligtelser, heller ikke i Paris-aftalen, om en 70% reduktion i 2030. Tværtimod lader Paris-aftalen det være op til de enkelte nationer at planlægge, hvordan man bedst og mest effektivt får nedbragt samfundenes klimaforurening, så vi begrænser os til en 1,5 °C – 2 °C temperaturstigning i år 2100.

For SF er det vores klare mål, at vi skal have en klimapolitik, der har de ambitiøse 1,5 °C som sigte. Men det skal ikke være et tal i en tabel, der afgør, om man er klima-ambitiøs nok, men politikken bag. Derfor bruger vi i SF hellere tid på at komme med solide politiske forslag. Og så kan vi da i øvrigt godt starte ud med en målsætning 70% CO2 reduktion i 2030, for det leverer vores klimaplaner faktisk allerede på i forvejen. Helt uden opkøb af skov i udlandet eller ved at drive industrien ud af Danmark.

Omlægning i stedet for nedlægning
I SF tager vi udgangspunkt i at skabe politiske rammer, der sikrer en reel grøn og klimareducerende omstilling af vores energiforsyning, transportsektor, boliger og vores industri, herunder landbrug. Og i at ting desværre tager tid.

Derfor nytter det ikke noget at sætte mål, som fører til så hurtige reduktioner, at vores landbrug og industrier lukker. Det sker, hvis vi giver dem urealistiske krav til hurtig nedbringelse. Vores industrier skal omlægges ikke nedlægges. Og lukker de uden at samfundets efterspørgsel på deres produkter er nedbragt eller udfaset, ja så opstår industrien bare andre steder i verden, hvor forureningen så vil fortsætte eller endog blive værre.

Dette skal ikke være en undskyldning for ikke at gøre noget og fortsætte som status quo. På ingen måde. Vores nuværende klimaforurenende industrier skal omlægges og det skal gå hurtigt, og en ambitiøs klimapolitik skal sørge for denne omstilling.

Det gode signal til omverdenen er ikke, at vi kan sætte høje mål. Det gode signal er at vise, hvordan vi kan omlægge et rigt og stabilt samfund som vores til at være uden fossile brændsler og anden klimaforurening, mens vi samtidig er ambitiøse om målene. Hvis ikke vi kan det, vil vores ambitiøse mål ikke være eksempel til efterfølgelse men til afskrækkelse.

Hvad skal der mere til?
Vi har i SF lagt vores bud frem på, hvad der skal til. Andre partier har deres. Der er heldigvis masser at samarbejde om, og det tyder godt for, at vi kan finde hinanden i de brede forlig, som er nødvendige for, at vi kan komme hurtigt i gang med de langsigtede løsninger. Men vi har også brug for en uvildig part til at holde os op på aftalerne.

Derfor skal vi i Danmark have en bindende klimalov, der fastsætter 1-årige bindende klimamål og med dertilhørende initiativforpligtelse hvis målene overskrides. Det skal ske som led i den årlige finanslovsaftale. Målene skal fastsættes efter anbefaling fra et styrket Klimaråd, så Danmark opfylder vores del af målet om højst 1,5 graders temperaturstigning.