Køer bøvser ikke mindre metan, hvis de får et drys oregano på foderet

Der er andre tilsætningsstoffer, som kan hæmme den mikrobielle udvikling af metan i vommen, men problemet er, at de modsat oregano ikke er tilladte i økologisk produktion. Foto: Miljøstyrelsen

Krydderurten oregano kan ikke bruges til at reducere køers udledning af metan. Det konkluderer projektet MET-ANO, der ellers havde store forhåbninger til den populære krydderurt.

LANDBRUG / KLIMA – Det lød næsten for godt til at være sandt, at krydderurten oregano blandet i foderet kunne få køer til at bøvse mindre metan. Og det er det desværre også. Det må forskere, virksomheder og landmænd bag det GUDP-støttede projekt MET-ANO nu sande.

»Det er lidt af en skuffelse, for vi havde store forhåbninger på forhånd, og vi fik megen omtale, da vi gik i gang med forsøgene. Men det ser desværre ud til at være et vildspor«, siger Kai Grevsen, der er seniorforsker ved Aarhus Universitet i Årslev og projektleder for MET-ANO Kai Grevsen, der er seniorforsker ved Aarhus Universitet i Årslev, til Miljøstyrelsens GUDP-sekretatiet, der har støttet projektet.

Målet med projektet var at reducere udslippet af metan fra økologiske malkekøer med op til 25 pct., sådan som man har rapporteret i lignende amerikanske forsøg.

Metan er en voldsom stærk drivhusgas
Metan er en drivhusgas, der virker 28 gange stærkere end kuldioxid, og metanbøvser fra kvæg udgør hele 40 pct.  af dansk landbrugs produktion af drivhusgasser. En dansk malkeko udleder typisk 6-700 liter metangas i døgnet, og derfor har det stor effekt, hvis man kan reducere indholdet af metan i kobøvserne.

Amerikanske forskere har målt en betydelig reduktion, når de tilsatte stærk oregano med et højt indhold af stoffet carvacrol til foderet. Stoffet kan hæmme de metan-producerende mikroorganismer i koens vom. De danske forskere havde derfor et begrundet håb om at kunne reproducere amerikanernes resultater.

I de amerikanske forsøg blev der ifølge Miljøstyrelsen brugt en speciel stærk oreganotype, Vintermerian (Origanum vulgare ssp. hirtum) også kaldet ’Greek oregano’ med særligt højt indhold af aktive stoffer i den æteriske olie. 

MET-ANO brugte samme type oregano som amerikanerne, men alligevel opnåede de danske forskere ikke samme effekt, som de amerikanske kolleger.

»Vi mener forskellen mellem deres og vores resultater ligger i forskellige målemetoder. Efter min vurdering er vores målinger bedre end de amerikanske, fordi vi har gennemført fodringsforsøg og målt metan-udledningen kontinuerligt i gastætte kamre over fem døgn«, siger Kai Grevsen til Miljøstyrelsens GUDP-sekretariat.

FAKTA

> Metan er en potent drivhusgas med en effekt, som er 28 gange større end kuldioxid.

> Metan er blandt de tre største kilder til menneskeskabt udledning af drivhusgas.

> I Danmark er landbruget ansvarlig for 70 pct. af den samlede produktion af metan.

> Kvægbruget er den største udleder af enterisk metan pga. den mikrobielle nedbrydning, der sker i formaverne hos drøvtyggerne.

Kilde: Miljøstyrelsen