Kampagnens folk i gang med arbejdet

Kun én medarbejder i den nystartede informationskampagne for økologisk og biodynamisk jordbrug.

Af Michael Borgen, journalist

ØKOLOGI – Ved nytår gik endelig startskuddet for den økologisk/biodynamiske kampagne. Fire nye medarbejdere begyndte deres arbejde på Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby i udkanten af Aarhus.

Det er en ung stab, der nu er rykket ind i kontorerne på rådgivningscentret.

Henrik Platz, 27 år, er den yngste og samtidig den eneste af de fire medarbejdere, der er ansat på fuld tid for kampagnen. Han er nyuddannet cand.merc. i afsætning og organisation.

I sin studietid har Henrik Platz siddet i Handelshøjskolens styrelse og i Akademisk Forlags repræsentantskab.

Under kampagnens halvandet år bliver det blandt andet hans opgave at holde kontakt til detailhandelen og industrien. Her vil han kunne få glæde af sit speciale fra Handelshøjskolens i Århus, hvor han beskrev forretningsprofilerne i FDB og Dansk Supermarked.

Kampagnens journalist er Ulla Lundstrøm, 30 år. Hun er uddannet husholdningslærer fra Ankerhus Seminarium med speciale i informationsformidling. Senere har hun suppleret sin uddannelse med Danmarks Journalisthøjskoles tillægsuddannelse.

Ulla Lundstrøm har blandt andet fungeret som køkkenleder og underviser på Testrup Højskole. I foråret og sommeren var hun ansat til at arbejde med en handlingsplan for en danske ernærings- og levnedsmiddelpolitik.

Hendes opgave var at arbejde videre med den handlingsplan, der i 1988 blev udgivet af miljøgruppen NOAH, Forbrugerrådet og fagforeningen Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet.

TRÅD skal give bedre rådgivning

Svend Daverkosen er den af de fire medarbejdere, der får den mest direkte kontakt til landmændene. Han er 30 år og kampagnens landbrugskyndige medarbejder. I begyndelsen af 1989 gjorde han sin uddannelse som agronom færdig. Han har især arbejdet med planteavl og driftsøkonomi.

Svend Daverkosen har tidligere studeret på den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på Roskilde Universitetscenter. I kortere perioder hr han arbejdet på kvæg-og planteavlsgårde samt ved kemi-koncernen BASF.

Indtil årsskifte var han ansat i en midlertidig stilling på Forsøgsstation Foulum, hvor han arbejde med næringsstofbalancer på økologiske og biodynamiske gårde.

Svend Daverkosen er ansat på halv tid ved informationskampagnen. Resten af hans arbejde vil bestå i at etablere en tværfaglig rådgivning for økologiske landmænd (TRÅD-rådgivningen).

Svend Daverkosen skal etablere et landsdækkende net af rådgivningsgrupper, som skal hjælpe kommende landmænd med omlægning til økologisk og biodynamisk jordbrug. Hver TRÅD-gruppe vil komme til at bestå af en konsulent med speciale i planteavl, svineavl og kvægavl. Desuden vil grupperne få en økologisk konsulent tilknyttet.

TRÅD-grupperne skal styrke den økologiske rådgivning, så landmændene kan få kvalificeret rådgivning på alle faglige områder.

Også Anette Borup skal bruge halvdelen af sin arbejdskraft på at bygge TRÅD-rådgivningen op. Hen er sekretær for begge projekter.

Anette Borup er 37 år og kontorassistent. Hun har desuden taget bifag i engelsk ved Århus Universitet. Indtil årsskiftet var hun ansat på Århus Tekniske Skole, hvor hun arbejdede i hovedadministrationen. Hendes tidligere arbejdspladser har været EFG-jordbrug, Jysk Telefon og Olieselskabet Danmark.