Indiske bønder drives til selvmord

Vandana Shiva: De jordløse tælles ikke med i de officielle statistikker. Foto: Gustav Bech

Hvert år begår op mod 20.000 indiske bønder selvmord. Monsantos gensplejsede bomuld er udråbt som skurken. Påstanden holder ikke, konkluderer ny rapport. Men miljøforkæmperen Vandana Shiva fastholder. Hybridsorter og gensplejsning driver indiske bønder til selvmord, fordi de fanges i en gældsfælde.

På ti år har mere end 140.000 indiske bønder begået selvmord. Som regel ved at drikke pesticider, der for længst er forbudt i Europa, men stadig sælger godt i Indien.

Især de centrale og sydlige provinser, hvor mange har specialiseret sig i bomuld, er ramt af selvmordsbølgen.

En god bomuldshøst kan give flere penge end grøntsager, ris og korn, og mange er derfor begyndt at dyrke gensplejset bt-bomuld, der med hjælp fra populære tv- og filmstjerner blev lanceret i 2002 som en ren mirakelafgrøde og nu dækker 39 pct. af Indiens bomuldsmarker.

Prinsen og Vandana Shiva

Men den kontroversielle såsæd fra Monsanto er langt fra nogen vidunder-afgrøde og er snarere med til at drive bønderne ud i økonomisk uføre, fordi de ikke længere kan bruge deres egen såsæd, men nu pludselig skal betale i dyre domme for de Monsanto-patenterede frø, har det i årevis lydt fra GMO-modstandere og NGO-grupper.

De økonomisk sårbare bønder bliver simpelthen fanget i en gældsfælde af stigende omkostninger, dyre lån og faldende priser på afgrøderne, siger kritikerne.

Blandt nogle af de mere prominente er Indiens verdenskendte og prisbelønnede miljøforkæmper, Vandana Shiva, og senest har den britiske tronfølger Prins Charles talt biotech-industrien midt imod og gjort bt-bomuldens manglende succes ansvarlig for de mange tragiske selvmord.

En journalist fra den britiske avis, Daily Mail satte sig forleden for at finde ud af, hvem der talte sandt og tog til Indien. Efter at have talt med indiske myndigheder, bønder og pårørende i det såkaldte selvmordsbælte, når han i en stor reportage frem til, at kritikerne har ret og at det næsten står værre til end de hævder.

Ingen sammenhæng

Men hverken journalisten fra Daily Mail, de mange NGOer, Vandana Shiva eller den britiske tronfølger har ret, når de giver bt-bomulden skylden, mener forskere i Washington.

En ny rapport fra det internationale forskningscenter for fødevarepolitik, IFPRI, konkluderer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de mange selvmord og udbredelsen af bt-bomuld de seneste fem år.

Det er ganske enkelt forkert, hedder det i rapporten. Selvmord er ikke noget nyt fænomen blandt bønderne, og tilgængelige selvmordsstatistikker fra indiske myndigheder viser snarere en svagt faldende tendens i selvmordsraten, siden Monsanto lancerede den omstridte bt-bomuld i 2002.

Ifølge rapporten har den insektresistente bt-bomuld desuden resulteret i væsentlig højere udbytter og reduceret pesticidforbruget med 40 pct.

Økonomiske ressourcer

Rapporten peger derimod på bøndernes manglende økonomiske ressourcer som det største problem. Selv den mindste investering eller en fejlslagen afgrøde tvinger dem i armene på lokale lånehajer, der forlanger så ublu høje renter, at de nemt havner i en gældsfælde.

Indirekte har bt-bomulden også i nogle tilfælde haft en del af skylden. Men det skyldes andre omstændigheder som f.eks. tørke og lignende og ikke genteknologien isoleret set, understreger forskningscenteret i Washington.

I 2006 voksede der bt-bomuld 3,8 mio. ha, mere end 39 pct. af det samlede bomuldsareal i Indien. Udbytterne er næste fordoblet siden de forskellige gm-varianter for første gang blev markedsført, og Indien er nu den største bomuldproducent i Asien og har senest overhalet USA som verdens anden største bomuldsproducent.

Vandana Shiva: Vi har undersøgt det

Den indiske miljøforkæmper Vandana Shiva giver imidlertid ikke meget for rapporten fra det internationale forskningscenter for fødevarepolitik i Washington.

Hun fastholder, at der er en sammenhæng mellem de titusinder af selvmord blandt indiske småbønder og udbredelsen af Monsantos gensplejsede bt-bomuld, som det i årevis er hævdet af NGOer, gmo-modstandere og senest den britiske tronfølger prins Charles.

Klar sammenhæng

– Der er en klar sammenhæng, understreger Vandana Shiva, da jeg forleden talte med hende ved en konference om økologisk landbrug i Bristol.

Ifølge hende står det endda værre til, end de officielle tal, der er refereret i rapporten, lader ane.

Den britiske presse har skrevet, at 140.000 bønder har taget deres eget liv de seneste ti år, men ifølge Vandana Shiva, der har en doktorgrad i fysik, i 1993 modtog den alternative nobelpris og selv har forsket i årsagerne til de mange selvmord, er tallet snarere 200.000.

– I de officielle statistikker tælles de jordløse ikke med. Det gør vi i vores undersøgelse. Derfor er tallet højere, forklarer hun.

Det er ikke noget, jeg tror

Hvad tror du er hovedårsagen?

– Det er ikke noget jeg tror. Det er noget, vi har undersøgt, siger hun indigneret.

– Selvom IFPRI i deres rapport skriver, at de er de eneste, der har undersøgt emnet, passer det ikke.

– Hovedårsagen til de mange selvmord er gæld, og den højeste gæld findes blandt bønder, der har sat deres lid til hybrid-såsæd og Monsantos gensplejsede bt-bomuld, forklarer Vandana Shiva.

Monsantos patenterede frø er langt dyrere end almindelige frø og skal købes og betales hvert år. Samtidig kræver den gensplejsede afgrøde ifølge Vandana Shiva langt større doser sprøjtemidler end traditionelle typer, fordi bt-bomulden tilsyneladende er meget sårbar overfor nye sekundære skadedyr, som opformeres og får betydning, fordi hovedfjenden er sat ud af spillet.

Hertil kommer at bt-bomulden ofte slår fejl, fordi bønderne ikke er i stand til at forsyne den vandingskrævende afgrøde med tilstrækkelige mængder vand.