Forurening gør vandet udrikkeligt i mange lande

OECD vil trække landbruget i en mere miljøvenlig retning ved hjælp af grønne afgifter og direkte tilskud til landmænd, der leverer natur- og miljøydelser til samfundet. Foto: Colourbox

OECD-rapport gør status over landbrugets miljøpåvirkning.

MILJØ – Forureningen af floder, søer og vandløb overskrider i mange OECD-lande de anbefalede grænseværdier for kvaliteten af drikkevand, fremgår det af en ny rapport fra organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD.

Rapporten gør status over landbrugets indvirkning på natur og miljø i OECD-landene siden 1990, og det ser ikke godt ud. I mere end en ud af ti overvågningszoner i 13 OECD-lande er der målt for høje niveauer af både nitrat, fosfor og sprøjtegifte.

Hvis vandet skal anvendes som drikkevand, er det derfor nødvendigt at rense det først, og det er en bekostelig affære. I f.eks. Storbritannien koster landbrugets forurening af drikkevandet årligt mere end 2,5 mia. kr.

Flere skifter til økologi
Rapporten gør også opmærksom på, at stadig flere landmænd skifter til natur- og miljøvenlige produktionsmetoder som f.eks. økologisk landbrug. Siden begyndelsen af 1990erne er det økologiske areal udvidet mærkbart og udgør i enkelte lande over seks pct. af landbrugsarealet, men for OECD-landene som helhed er andelen stadig mindre end to pct.

OECD vil trække landbruget i en mere miljøvenlig retning ved hjælp af skatter og afgifter på forurening samt direkte tilskud til de landmænd, der leverer natur- og miljøydelser til samfundet. OECD bifalder også EUs nye landbrugspolitiske line, hvor de produktionsafhængige tilskud er ved at blive udfaset og erstattet af f.eks. miljøbetingede ordninger.