Danmark overfører syv pct. af landbrugsstøtten til grønne tiltag

Vi får mere skov, mere økologi og mindre kvælstof som følge af regeringens prioritering, lover fødevareminister Mogens Jensen. Foto: Keld Navntoft

S-regeringen afsætter 816 millioner kroner til natur, miljø og økologi i landdistriktsprogrammet fra 2021. Vi får mindre kvælstof, mere skov og mere økologi, lover fødevareminister Mogens Jensen.

LANDBRUG – Danmark overfører syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021. Det giver cirka 460 mio. kroner ekstra i såkaldte fleksmidler til nye indsatser fra 2021.

Det oplyser fødevareminister Mogens Jensen.

Reformen af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) skulle være trådt i kraft fra 2021, men er forsinket til 2022. Derfor kan de eksisterende landdistriktsprogrammer (2014-2020) forlænges til og med 2021. Ligeledes er det muligt at reducere den direkte landbrugsstøtte i 2020 og anvende midlerne i landdistriktsprogrammet fra 2021.

Mindre kvælstof, mere skov og mere økologi
Samtidig gør forlængelsen af landdistriktsprogrammet det muligt at bruge penge fra perioden 2014-2020, som endnu ikke er blevet brugt. De ubrugte penge svarer til en ekstra overførsel på ca. 350 mio. kr. eller 5,5 procent fleksmidler til nye indsatser fra 2021.

Pengene fra 2021 kommer oven i de 345 mio. i 2020, som blev aftalt med finansloven for næste år. Dermed har regeringen nu prioriteret over en milliard kroner til grønne indsatser i landdistriktsprogrammet, understreger fødevareminister Mogens Jensen.

– De mange midler gør det muligt at sikre et mere grønt landbrug. Vi får blandt andet mindre kvælstof i vores vandmiljø, mere skov og mere økologi, siger han.

Ministeren forventer, at det vil være muligt at imødekomme alle forventede ansøgere til Økologisk arealtilskud i 2021, så flere landmænd kan lægge om til økologi. Det forventes også, at der kan åbnes en ny ansøgningsrunde for Økologisk investeringsstøtte for første gang siden 2016. Der vil også komme flere midler til miljøteknologi, privat skovrejsning og minivådområder fra 2021.  

Skal godkendes af Kommissionen
Det endelige landdistriktsprogram fra 2021 vil blive fastlagt i 2020 og skal godkendes af Kommissionen. Midler i landdistriktsprogrammet skal være udbetalt senest i 2024, ellers vil de ikke længere kunne bruges til at gøre en forskel i Danmark. Derfor er beslutningen om 7 procent også en balance i forhold til at sikre, at midlerne kan bruges.

– Når vi har valgt at lægge os på 7 procent, skyldes det også, at vi skal have anvendt de mange ubrugte penge. Hvis de penge ikke havde været der, skulle vi have overført 12,5 procent for at muliggøre det landdistriktsprogram, som vi nu lægger op til. Dermed får vi sat et godt udgangspunkt for at understøtte den grønne omstilling. Og det selvom 2021 faktisk er et overgangsår frem til reformen af landbrugspolitikken fra 2022, siger fødevareminister Mogens Jensen.