70 km stålhegn skal beskytte dansk svineeksport mod afrikansk svinepest

Vildsvinehegnet er blevet opført for at forhindre et udbrud af afrikansk svinepest i den danske svineindustri. Foto: Colourbox

Den sidste del af det knap 70 kilometer lange vildsvinehegn blev monteret i dag. Det skal forhindre vildsvin i at smitte med afrikansk svinepest, som vil lukke svineeksporten på 9,6 mia. kr. til lande uden for EU.

LANDBRUG – Et knap 70 km langt vildsvinehegn er nu opført langs den dansk-tyske grænse. Det halvanden meter høje stålhegn er en vigtig brik i forebyggelsen af afrikansk svinepest i Danmark.

Fødevarestyrelsen er overordnet ansvarlig for at overvåge og bekæmpe afrikansk svinepest, mens Naturstyrelsen bl.a. har stået for at opføre vildsvinehegnet.

»Det vil gå hårdt ud over vores dyrevelfærd og økonomi, hvis svinepesten kommer til Danmark. I Fødevarestyrelsen følger vi derfor udviklingen tæt, og har sat flere initiativer i gang for at beskytte de danske svinebesætninger mod den alvorlige sygdom. Hegnet er ét tiltag ud af mange«, siger Fødevarestyrelsens direktør, Esben Egede Rasmussen.

Den afrikanske svinepest har på det seneste spredt sig hurtigt, og sygdommen er for nylig fundet i polske vildsvin kun 80 km fra den tyske grænse.

Ud over vildsvinehegnet er der blandt andet indført nye reguleringsmuligheder, som betyder, at man må skyde vildsvin døgnet rundt, samtidig har myndighederne intensiveret oplysningsindsatsen om smitterisikoen.

Den danske svineindustri eksporterede i 2018 for cirka 28,5 mia. kr., heraf cirka 19 mia. til EU-lande og cirka 9,6 mia. til lande uden for EU. Ved udbrud af afrikansk svinepest lukker svineeksporten ned til lande uden for EU. Afrikansk svinepest er uskadelig for mennesker og andre dyr end vild- og tamsvin.

Regningen endte på 45 mio. kroner
Naturstyrelsen vurderer, at der nu er færre end 40 vildsvin tilbage i Sønderjylland mod et sted mellem 50 og 100 for et par år siden.

Byggeriet af hegnet gik i gang i slutningen af januar og har taget 10 måneder at opføre. Der blev afsat 80 mio. kroner til at opføre hegnet, men regningen ender på omkring 45 mio. kroner.

»Vi forventer ikke, at hegnet kan holde alle vildsvin ude af Danmark. Men det udgør en væsentlig barriere, der sammen med indsatsen med at nedskyde vildsvin vil forhindre, at en bestand af vildsvin etablerer sig herhjemme«, siger Naturstyrelsens skovrider Bent Rasmussen, der har været projektchef for byggeriet.

Myndighederne har etableret 20 permanente åbninger i vildsvinehegnet, hvor der er Schengen grænseovergange og større krydsende vandløb. Her vil Naturstyrelsen forsøge at hindre vildsvin i at komme ind i Danmark med andre midler, som eksempelvis lugte. Naturstyrelsen opsætter i den kommende tid vildtkameraer for at følge, hvilke dyr der passerer hegnet, og effekten af skræmmemidlerne.

Fakta: Vildsvinehegnet i tal 

  • Vildsvinehegnet er cirka 70 km langt og løber fra kyst til kyst langs den dansk-tyske grænse.
  • Vildsvinehegnet består af et kraftigt stålmåttehegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned i jorden.
  • Hegnet består af cirka 27.200 stolper.
  • Der er etableret 20 permanente åbninger i hegnet, hvor er Schengen grænseovergange og større krydsende vandløb.
  • Ved øvrige overgange langs grænsen er der indsat låger eller færiste. Der er opsat minimum en låge for hver kilometer. Mellem lågerne er der trin i hegnet, så man kan passere henover det.
  • 680 små huller: For at mindre dyr kan passere hegnet, er der en 20×20 cm åbning i hegnet for hver 100 meter.