528 nye økologiske landmænd

Jeg kan godt forstå, at mange lige vil trække vejret en ekstra gang. Folk vil vide, hvad de går ind til, siger Frederik Djernæs. Foto: Gustav Bech

Halvt så mange som i 1999, men for første gang flest planteavlere.

ØKOLOGI – 528 bedrifter eller knap halvt så mange som sidste år har i år søgt om økologisk godkendelse. Men det er ikke så ringe endda, mener Frederik Djernæs, der er formand for økologiskudvalget i Dansk Familielandbrug.

– Med den store usikkerhed, der har været om EUs nye regler og meldingen fra MD Foods om at nedsætte økologi-tillægget til 15 procent, kan jeg godt forstå, at mange lige vil trække vejret en ekstra gang. Folk vil vide, hvad de går ind til, siger Djernæs, der glæder sig over, at planteavlerne i år er i overtal blandt de kommende økologer.

– Dermed har vi omsider udsigt til at en bedre balance mellem de forskellige brugstyper, siger han.

Akut mangel på økologiske planteprodukter
Det er Bo Læssøe, formand for Landsforeningen Økologisk Jordbrug, enig i.

– Det er en meget positiv udvikling for hele sektoren og forbrugerne. Omlægning af så mange planteavlere kommer som regn i en tørkeperiode, lyder det fra Bo Læssøe, som peger på, at planteproduktionen har haltet efter forbrugernes efterspørgsel i et årti.

– Der er akut mangel på økologiske planteprodukter i Danmark. Vi importerer meget foder og korn, og i de seneste år er 80 procent af brødkornet importeret på grund af manglende omlægning af planteavl i Danmark.

Plantedirektoratet har nu registreret 3609 økologiske bedrifter, der tilsammen driver knap 200.000 hektar. Det svarer til seks-syv procent af det samlede landbrugsareal.

Store gårde på vej
Tolvmandssektionen under De Danske Husmandsforeninger arrangerede sidste år en temadag om ukrudtsstrigling, ligesom et af hovedemnerne på den årlige temadag for driftsledere var økologi. Det er ingen tilfældighed, understreger Peter Kirk Iversen, der sidder i Tolvmandsudvalget og til daglig er landbrugsfuldmægtig, agronom og leder af de økologiske landbrug på tre af statens gårde med i alt 600 hektar i omdrift.

– Blandt vores medlemmer er den en voksende interesse for den økologiske driftsform. Isen er brudt. Nu er det ikke længere ufint eller på anden måde suspekt. Økologisk landbrug er en anerkendt måde at udøve sit erhverv på, siger han.

Peter Kirk Iversen forudser, at dækningsbidraget for økologiske planteavlere i de kommende år vil falde 10-15 procent for at stabilisere sig en smule over tilsvarende konventionelle produkter.

– I så fald vil der stadig være et par tusinde kroner ekstra i dækningsbidrag. Det, mener jeg, er en rimelig præmie for at få flere til at drive økologisk planteavl.

Dermed siger du, at det er en rigtig god forretning at være økologisk planteavler?

– Ja, vi høster i dag belønningen for at være blandt de første, lyder svaret.