Uforløst klimapotentiale i professionelle storkøkkener

De offentlige køkkener står for 800.000 måltider dagligt på bl.a. sygehuse, daginstitutioner og sociale institutioner. Derfor er de så oplagt et sted at sætte ind for at indfri ambitionerne fra regeringens ambitiøse klimalov fra december 2019. Foto: Coloubox

Storkøkkener kan blive meget bedre til at lave klimavenlige menuer, spare kød og udnytte råvarerne bedre, men efterlyser politisk prioritering.

MAD -De professionelle storkøkkener kan bliver meget bedre til at lave klimavenlige menuer, spare kød og udnytte råvarerne bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Kost og Ernæringsforbundet.

Køkkenerne efterlyser politisk prioritering til flere bæredygtige tiltag. Kost og Ernæringsforbundet vurderer, at CO2-aftrykket, alene fra fødevarer, kan mindskes med 25 % inden 2025, hvis der sættes politiske mål for klimavenlig mad i offentlige køkkener.

Fødevareforbrug og -produktion spiller en væsentlig rolle for klimabelastningen i Danmark. De offentlige køkkener står for 800.000 måltider dagligt på bl.a. sygehuse, daginstitutioner og sociale institutioner. Derfor er de så oplagt et sted at sætte ind for at indfri ambitionerne fra regeringens ambitiøse klimalov fra december 2019.

Køkkenerne er ifølge undersøgelsen klar til handling, men efterlyser politisk prioritering. Ifølge undersøgelsen er 74 % positive over for et fremtidigt højnet fokus på bæredygtighed, og 62 % vurderer, at flere bæredygtige tiltag kræver politisk prioritering.

»Selvom de fleste er i gang, er der stadig en stor potentiel klimagevinst at hente, hvis vi får konkrete og forpligtende klimamål. Vi har taget første skridt i forbindelse med den økologiske omlægning. Nu er det på tide at sætte mål og højne de politiske ambitioner med en klar retning for alle de offentlige køkkener. Det skal være en bunden opgave, hvis alle skal med om bord«, siger Michael Allerup Nielsen, næstformand i Kost og Ernæringsforbundet.

Han opfordrer derfor Folketingets partier til at skrive de offentlige køkkener ind i den kommende klimahandlingsplan.

Kan reducere klimaaftryk med 25 procent

»Hele opgaven med bæredygtige tiltag i køkkenener handler om at begrænse CO2-aftrykket fra forbruget af fødevarer. Vores vurdering er, at det vil være realistisk at nedsætte CO2-aftrykket med 25 % allerede inden 2025, hvis vi kommer i gang nu«, siger Michael Allerup, som bl.a. baserer tallet på den grønne tænketank, Concito’s rapport[1].

Samtidig understreger han, at foruden en plan og et måltal, er der brug en investeringspulje til efteruddannelse og nytænkning.

»Vores medlemmer i de offentlige køkkener har været primus motor på den økologiske omstilling i Danmark. Det har resulteret i et mindre madspild og mindre kød og mere grønt på menuen. De erfaringer skal vi nu bygge videre på. Det kræver selvfølgelig kompetenceudvikling, så alle medarbejdere får viden om, hvordan de bæredygtige ambitioner omsættes til køkkenpraksis«, siger Michael Allerup Nielsen.