Tørken i 2018 kostede 21 pct. af landmandens indtægter

Den langvarige tørke i 2018 forringede høstudbytterne markant. Foto: Colourbox

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2018 er foreløbigt opgjort til 23,1 mia. kr. Det er 6,1 mia. kr. lavere end året før, men alligevel bedre end i 2015 og 2016.

LANDBRUG – Landbrugets indtægter faldt med 21 procent sidste år. Alligevel var resultatet bedre end de to foregående år. Det viser Danmarks Statistiks opgørelse over den såkaldte bruttofaktorindkomst i landbruget sidste år.

Tørken trak høstudbytterne ned og havde dermed en negativ indvirkning på udviklingen i mængden af den vegetabilske produktion. Det blev dog delvist udlignet af højere priser på de vegetabilske salgsprodukter.

Værdien af den animalske produktion faldt også, hvilket primært skyldes lavere priser, mens mængderne steg lidt, oplyser Danmarks Statistik.

De direkte tilskud til landbruget har været faldende over den seneste årrække, men steg i 2018 til foreløbig 7,7 mia. kr. Det skyldes, at opgørelsen af de direkte tilskud følger udbetalingstidspunktet, og ikke ansøgningstidsperioden. Skatter og afgifter steg med 3 pct. i forhold til 2017 og endte på 1,1 mia. kr.