Salget af sprøjtegift til private steg markant

Private haveejere har købt stort ind af et nyt middel mod mos, og det har fået salget af pesticider til private til at stige markant i 2018. Foto: Colourbox

Nyt middel mod mos fik salget til at skyde i vejret i 2018, viser nye tal. Men der er tale om et »gammelt« forbrug af en sprøjtegift, som ikke tidligere har været registreret som pesticid.

SPRØJTEGIFT – Salget af sprøjtegifte til private er steget i 2018. Det skyldes hovedsageligt et stort salg af et nyt mosmiddel. Det øvrige salg ligger dog generelt på et stabilt niveau.

Miljøstyrelsens årlige opgørelse over producenternes salg af pesticider til det danske marked– den såkaldte Havestatistik –  viser, at salget af pesticider til det private marked i 2018 var på 62 tons aktivstoffer. Det er en markant stigning i salget.

Baggrunden for det store salg skal ifølge Miljøstyrelsen findes i mange tons solgte mosmidler. I en periode frem til 2018 blev der solgt mosmidler, der ikke var godkendt til mosbekæmpelse. Miljøstyrelsen har derfor fastsat retningslinjer for ophør af det ulovlige salg.

Gammelt forbrug
Som opfølgning på denne proces har Kemikalieinspektionen i 2018 og 2019 gennemført kontrolkampagner ift. ulovlig markedsføring af jernholdige produkter til bekæmpelse af mos uden godkendelse. Samtidig er der dog kommet et nyt lovligt produkt på markedet, der er registreret som pesticid.

Der er med andre ord ikke tale om et nyt forbrug af mosmidler– men om et »gammelt« forbrug som ikke tidligere har været registreret som pesticid, oplyser Miljøstyrelsen.

Nye regler for glyfosat
Der har også været et stigende salg af ukrudtsmidler, der hovedsageligt skyldes en stigning i salget af pelargonsyre og glyfosat.

Fra den 1. juli 2020 træder nye regler i kraft på området for salg og anvendelse af koncentrerede midler til ikke-professionelle brugere.

Herefter vil det kun være tilladt for private at købe og anvende pesticider, der sælges som klar-til-brug eller er midler med en lav risiko. Det gælder fx pelargonsyre.

Miljøstyrelsen siger, at det vil særligt få betydning for salget af koncentreret glyfosat, fordi det ikke længere vil være tilladt at sælge og anvende koncentreret glyfoosat efter den 1. juli 2020.