Rester af sprøjtegift fundet i hver femte boring

Grundvandet skal fremover undersøges for 400 pesticider og nedbrydningsstoffer. Foto: Colourbox

Landsdækkende analyse af grundvandet afslørede rester af giftstoffet DMS i 31 af 142 prøveboringer over hele landet.

31 steder landet over er der i grundvandet fundet rester af det nyopdagede pesticid dimethylsulfamid, DMS.

Fem af stederne er indholdet af pesticidet over grænseværdien, og det bekymrer seniorkonsulent Claus Vangsgård fra vandselskabernes brancheorganisation, Danva.

»Det er alvorligt, når så stor en del af drikkevandsboringerne er forurenede af bare et enkelt stof«, siger han til DR Nyheder.

Sprøjtegiften blev i sommeren 2018 fundet i drikkevandet hos flere vandværker, som efterfølgende måtte lukke deres boringer eller blande vand fra forskellige boringer. Giften mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Miljøstyrelsen foretog derfor i efteråret en landsdækkende screening af grundvandet. Man borede ned til grundvandet 142 forskellige steder i landet. 26 steder fandt man DMS under grænseværdien, mens man fandt fem steder over grænseværdien.

Det svarer stort set til, at der blev fundet DMS i hver femte boring.

Godkendt fra 1973 til 2007

Ifølge Miljøstyrelsen kan stoffet være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007, oplyser DR.

Tolylfluanid har været godkendt i Danmark fra 1973 og helt frem til 2007. I 2010 blev sprøjtegiften tolylfluanid forbudt i EU.

Det har været anvendt mod svamp i jordbær og tomater. Også frugttræer og prydplanter er blevet sprøjtet med det kemiske middel. Desuden er det blevet anvendt som bejdsemiddel i roefrø til eksport.