Nye ministre bør stoppe jagt på truede fugle

Søren Wium-Andersen er biolog og med i redaktionen for Jordbrug.dk.

Åbent brev til miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister Mogens Jensen.

Af Søren Wium-Andersen, biolog

DEBAT – Den tidligere miljøminister, hvis bo I har delt, skød biodiversitetskrisen til hjørne, da han ikke ønskede at leve op til FN’s Verdensmål 15.5 om at beskytte globalt truede arter.

Ellemann-Jensen hævdede endog, at hans tøven med at opfylde målene skyldtes, at finansministeren ikke havde udarbejdet en konkret model til vurdering af lovforslag, der sikrer, at dansk lovgivning lever op til verdensmålenes implementering.

Med opbakning fra et jagtvenligt flertal i Vildtforvaltningsrådet søgte den tidligere miljøminister ovenikøbet dispensation fra en international vandfugleaftale, der forpligter Danmark til at beskytte truede fugle.

Kære ministre
Så kære ministre. Der er behov for handling. Danmark har forpligtet sig til at leve op til FN’s Verdensmål 15.5 inden 2020! Derfor bør den nye regering snarest få stoppet jagten på havlit, taffeland og fløjlsand.

Jeg vil håbe, at regeringens to ministre tager hånd ikke blot om at beskytte de tre globalt truede fugle med et jagtforbud, men også en fredning mod alle jagtlige forstyrrelser i de fuglebeskyttelsesområder, hvor de tre arter forekommer og overvintrer.

Når det er gennemført, kommer der sikkert også efterfølgende et forbud mod de neonicotinoider, som alle fornuftige EU-lande allerede har lukket for brugen af.