Nu flertal for andelslandbrug

Der tegner sig nu et flertal blandt Folketingets partier for andelslandbrug. Tegning: René Kjærulf

Der tegner sig nu et flertal mellem de radikale, SF og Socialdemokratiet for andelslandbrug. Folketingets landbrugsudvalg besøgte Søgård Andelsbrug 11. september.

LANDBRUG – En lovgivning, som legaliserer etablering af andelslandbrug på lige vilkår med selveje, er nu undervejs. Det nuværende politiske forlig er dog gældende til og med 1985. Det bliver således først herefter, der kan ventes en lovgivning på området.

Folketingets landbrugsudvalg besøgte 11. september Søgård Andelsbrug syd for Herning for med egne øjne at konstatere, hvordan et andelslandbrug fungerer i praksis.

I Radio Midt- og Vestjyllands nyhedsudsendelse samme dag udtalte det socialdemokratiske medlem af udvalget, Ole Stavad, i forbindelse med besøget, at »der nu tegner sig et flertal blandt folketinges partier for andelslandbrug«.

Radikal husmand bekræfter flertal
Hans Larsen-Ledet, formand for De Jydske Husmandsforeninger og medlem af Det Radikale Venstre kunne senere bekræfte dette flertal bestående af de radikale, Socialdemokratiet og SF.

– Der er i princippet et flertal blandt de tre gamle partier for andelslandbrug. Også Kristeligt Folkeparti er måske interesseret, mener han.

– Dog er man endnu ikke kommet så langt, at man er nået til enighed om enkelthederne i en lovgivning. Der er mange spørgsmål, der skal afklares først. Blandt andet hvordan man kommer ind og ud af et andelslandbrug. Skal alle bo på gården, eller kan man bo i den nærmeste landsby. Skal alle, der arbejder på stedet, have grønt bevis? Det sidste ser jeg nok lidt mere lempeligt på end de fleste, siger Larsen-Ledet.

Han mener, at den nuværende adgang til at opnå dispensation til oprettelse af andelslandbrug er utilstrækkelig og økonomisk uholdbar.

Frygt for aktieselskaberne
– Lovgivningen virker diskriminerende i dag, fordi man kun kan opnå ét YL-lån, uanset hvor mange man er, og hvor store investeringer, man har foretaget. Det skal ændres, så man får pr. andelshaver og efter den samlede investerings størrelse, siger Hans Larsen-Ledet.

En af årsagerne til, at de jyske husmænds formand varmt støtter tanken om andelslandbrug, gemmer sig i en frygt for aktieselskaber i landbruget. Larsen-Ledet mener desuden, at der for mange af de mindre landbrug er fordele at opnå ved at arbejde sammen om markdrift, indkøb af maskiner m.v.

Der er tidligere blevet fremsat lovforslag om andelslandbrug. Forslaget var dengang ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet og kom da heller ikke igennem i Folketinget. Ved besøget den 11. september blev landbrugsudvalget forsynet med skriftlige kommentarer til det tidligere lovforslag.

Fiktiv mulighed for andelslandbrug
Repræsentanter for andelslandbrugene havde i foråret foretræde for landbrugsudvalget for at forelægge deres synspunkter. Formelt drives Søgård og andre andelslandbrug stadig som I/S-er.

For få år siden blev der ganske vist åbnet op for at opnå dispensation til at oprette andelslandbrug, men andelslandbrugene mener, at denne mulighed kun er fiktiv. Der mangler nemlig den lovgivning, som økonomisk ligestiller andelslandbrugene med den altdominerende ejerform i landbruget – selvejet.

Som andelslandbruger er man således afskåret fra at få del i de økonomiske støtteordninger, som i dag spiller så væsentlig en rolle for mange landmænds økonomiske overlevelsesmuligheder.