Landbrugsreformen lagt på is

De store effektive plantealvsbedrifter i de nordeuropæiske lande har vendt sig mod reformen, som ville betyde en gennemgribende omlægning af landbrugets støtteordninger, der i dag kanaliserer 80 procent af den samlede støtte ud til kun 20 procent af EF's ti millioner landmænd. Foto: Colourbox

Det er miljøet, der kommer til at betale prisen for sammenbruddet i forhandlingerne om EF’s landbrugsreform, mener økologer.

LANDBRUG – EF’s landbrugskommissær Ray MacSharry må atter væbne sig med tålmodighed, efter at forhandlingerne om en reform af EF’s landbrugspolitik brød sammen ved et landbrugsministermøde den 3. marts.

Det er en udbredt holdning, at reformforslaget nu definitivt er taget af bordet, men den irske kommissær har før overrasket ved sin stædighed, når han gang på gang har bragt forslaget frem, efter at landbrugsministrene har givet ham det glatte lag og ment, at der nu ikke var mere at forhandle om.

Ray MacSharry har mødt voldsom modstand hos både landmænd, landbrugsorganisationer og deres ministre. Især de store effektive plantealvsbedrifter i de nordeuropæiske lande har vendt sig mod reformen, som ville betyde en gennemgribende omlægning af landbrugets støtteordninger, der i dag kanaliserer 80 procent af den samlede støtte ud til kun 20 procent af EF’s ti millioner landmænd.

Husmænd frygter forstærket strukturudvikling
Herhjemme hilser både landbrugsminister Laurits Tørnæs og Landbrugsrådets præsident, H.O.A. Kjeldsen, med tilfredshed sammenbruddet i forhandlingerne.

Derimod er der beklagelser fra Danske Husmandsforeningers formand, Christian Sørensen, som frygter en forstærket strukturudvikling, hvor især de mindre landbrug risikerer at blive presset ud af erhvervet.

Christian Sørensen mener, at sammenbruddet vil betyde, at de enkelte lande i stedet vil gennemføre landbrugsstøtteordninger på nationalt plan.

Økologer: Miljøet betaler prisen
Også de økologiske landmænd havde set frem til, at MacSharry-planen var blevet gennemført, fordi den på mange måde var et opgør med den hidtidige støttepolitik, som er tæt knyttet til produktionens størrelse.

»Det er miljøet, der kommer til at betale prisen for sammenbrudet«, mener Jens Christensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Økologisk Jordbrug.

»Reform-forslaget indeholdt mange positive elementer, og det bedste var nyorienteringen, som stærkere end tidligere koblede miljø- og landbrugspolitik sammen«, siger han.