Landbrug & Fødevarer var med til at redigere nyhed om kødrapport

Landbrugstoppen havde en finger med i spillet, da nyheden om oksekødets klimaaftryk skulle formidles, skriver Information.

»Det er dumt, og det var en smutter. Vi lægger os ned og beklager. Det er ikke normal procedure, og Landbrug & Fødevarer skulle ikke have haft indflydelse på den nyhed,« siger Niels Halberg til Information.

LANDBRUG – Sagen om den omstridte oksekødsrapport, som Aarhus Universitet har udfærdiget med finansiering fra landbruget, tager nu en ny og alvorlig drejning, skriver Dagbladet Information.

Centralt i sagen står en nyhed, som Aarhus Universitet lagde ud på sin hjemmeside. Her skriver universitetet, at klimabelastningen fra oksekød er markant mindre end klimabelastningen fra en række nydelsesmidler lagt sammen. Sammenligningen er blevet stærkt kritiseret af udenforstående eksperter for at være fejlagtig og vildledende.

Og nu viser det sig, at det var på opfordring fra interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, at den del af nyheden blev fremhævet og skærpet.

Bestillingsforskning
Ekspert i forskningsetik Claus Emmeche fra Københavns Universitet kritiserer det forhold, at Aarhus Universitet har udsendt en nyhed under eget navn, som universitetet reelt har ladet Landbrug & Fødevarer præge indholdet på en måde, som fremmer organisationens interesser over for offentligheden. Til Information siger han:

»Det styrker mistanken om, at den her sag passer ind i kategorien bestillingsforskning. Hvis forskningsformidlingen i nyheden har til formål at opfylde bevillingsgivernes ønsker, så er det jo helt forrykt,« siger Claus Emmeche, der er lektor i Naturfagenes Didaktik og medforfatter til bogen Hvad er forskning? om forskningsfrihed.

Samme sammenligning, som blev fremhævet i nyheden, indgik også i overskrifter i medier landet over, heriblandt DR og Sjællandske Medier, som skrev, at »vores hang til kaffe, øl og slik er værre for klimaet end oksekød.«

LÆS OGSÅ: Oksekød er langt mere klimabelastende end slik og kager

Vi lægger os ned og beklager
Niels Halberg, der er centerleder ved Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, som har udgivet rapporten, erkender, at Landbrug & Fødevarer har påvirket det endelige budskab i den nyhed, som Aarhus Universitet lagde ud på sin hjemmeside.

»Det er dumt, og det var en smutter. Vi lægger os ned og beklager. Det er ikke normal procedure, og Landbrug & Fødevarer skulle ikke have haft indflydelse på den nyhed,« siger Niels Halberg til Information.

Han tilføjer, at universitetet fremover skal blive bedre til at »kvalitetssikre« formidling af forskning.