Kjeld Hansen skriver landbrugets gravskrift

Kjeld Hansens nye bog »Farvel til dansk landbrug« er netop udkommet. I bogen gennemgår han de sidste årtiers udvikling for dansk landbrug. Foto: Territorium

Dansk landbrug har udviklet sig til et fallitbo – både økonomisk og moralsk, skriver Kjeld Hansen i sin nye bog »Farvel til dansk landbrug«.

NY BOG – Dansk landbrug er forgældet, forgiftet og fordømt, og hvis vi ønsker at bremse klimakrisen, redde biodiversiteten og genskabe respekten for den danske landmand, er der kun én vej frem: Mere plads til naturen, langt færre svin og nul sprøjtegifte. Samtidig skal landbrugets fortsatte effektivisering ophøre med at være et mål i sig selv.

Landbruget er endt i et morads, skriver forfatter og journalist Kjeld Hansen i sin nye bog om landbrugets deroute, der netop er udkommet.

Kjeld Hansen har beskæftiget sig indgående med landbrugets forhold de seneste årtier og har skrevet en lang række bøger med fokus på natur, miljø og landbrug. Bl.a. Den Grønne Forbrugerguide, Det tabte land og Det store SVIGT.

Landbruget på varig støtte
I debatbogen »Farvel til dansk landbrug« gennemgår Kjeld Hansen de seneste årtiers udvikling i dansk landbrug: Gælden er enorm, beskæftigelsen i bund, og landbokulturen er stort set udslettet. Trods omfattende liberaliseringer gennem de seneste 20 år og milliarder af støttekroner overlever de fleste landbrug alligevel kun ved hjælp af pengene fra EU.

Alligevel kanaliserer vi år efter år milliarder af skattekroner over i landbrug og fødevareindustri for at opretholde et af verdens mest intensive og industrialiserede landbrug, som nu tæller færre end 10.000 heltidslandbrug, som beskæftiger mindst én person.

Strukturudviklingen betyder, at Danmarks landbrugsjord og produktion koncentreres på stadig færre, kapitalstærke personer og selskaber. Selvejet og de frie bønder er en saga blot. Nu er det de store kapitalinteresser, der styrer i den såkaldte »fødevareklynge« med kødgiganten Danish Crown og mælkevirksomheden Arla som de to største.

Flyder med gylle og sprøjtegifte
Til gengæld får vi et vandmiljø, der med Kjeld Hansens ord »flyder med gylle og sprøjtegifte i hver anden drikkevandsboring«, mens landmænd truer med retssager, hvis de ikke må sprøjte videre.

Fuglene er for længst flygtet fra agerlandet, hvor selv lærken er blevet et sjældent syn. Landbruget lægger beslag på over 60 procent af Danmarks areal, og den danske natur rangerer blandt de mest forarmede i hele Europa, mens svin, mink, malkekøer og kyllinger mistrives i de store industrilignende husdyrfabrikker, som i dag har erstattet tidligere tiders ko- og svinestalde.

Kjeld Hansen påpeger i sin bog, at landbrugets økonomiske betydning er på skrump. Landbruget bidrager i dag med under to procent af det samlede BNP, godt to procent af beskæftigelsen og otte procent af eksporten.

Kjeld Hansen: Farvel til dansk landbrug, 208 sider. Udgivet 11. november 2019, Gads Forlag.