Grøn Projektbank er en guldgrube af idéer for mad, miljø og bioteknologi

Den selvkørende markrobot på solceller kan gøre landbruget mere bæredygtigt og gøre det lettere at dyrke økologisk. Robotten har fået støtte af GUDP-midlerne.

Nu kan du tjekke den grønne projektbank og læse om 1.000 spændende grønne udviklingsprojekter inden for miljø, fødevarer og bioteknologi.

GRØN INNOVATION – Nu er der hjælp at hente, hvis man som forsker eller virksomhed gerne vil søge inspiration til at komme i gang med nye projekter eller blive klogere på ny grøn teknologi. Det kan være projekter om højteknologisk rensning af vand og luft, bekæmpelse af madspild eller udvikling af nye proteiner.

Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde med Innovationsfonden etableret Grøn Projektbank. Her kan man nu finde ca. 1.000 innovationsprojekter, der har fået offentlig støtte.

Grøn Projektbank skal sikre åbenhed og videndeling om offentligt støttede innovationsprojekter, hvilket der har været stor efterspørgsel på.

Danmark skal gå forrest
Vi skal i Danmark gå forrest, som den grønne vindernation vi er i dag, siger Henrik Studsgaard, der er departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet.

»Derfor skal både forskning og udviklingen af miljøteknologiske løsninger prioriteres. Vores videndeling om projekter og erfaringsudveksling er vigtig, så vi bygger videre på eksisterende resultater«, siger han.

»Innovationsfonden investerer i de bedste projekter, der skaber innovation og værdi på det grønne område, blandt andet inden for miljø- og fødevareområdet, forklarer Tina Fanø, der er bestyrelsesformand for Innovationsfonden.

»Vi er stolte over projekterne og vil naturligvis gerne dele dem med omverdenen. Og samtidig er det gennem viden og samarbejde, at vi får skabt de bedste resulter. Derfor er vi meget glade den fælles grønne projektdatabase, som sikrer åbenhed og videndeling om offentligt støttede innovationsprojekter«

Nyeste viden og nye samarbejdspartnere
Databasen skal sørge for, at ansøgere kan orientere sig om, hvad der er den nyeste viden inden for forskellige områder og evt. finde nye samarbejdspartnere.

Derudover skal det være muligt at se, hvad pengene går til, f.eks. inden for vandprojekter, plastprojekter og projekter om begrænsning af forurening fra skibsfart.

»Grøn projektbank yderst relevant i forhold til at sikre åbenhed om, hvad skatteydernes penge går til, og det er et godt værktøj både for os i bestyrelsen og for ansøgerne til at give overblik over, hvilke projekter der er i gang«, mener bestyrelsesformanden for GUDP, Mikael Thinghuus.

»Grøn Projektbank er et nemt og digitalt værktøj, som kan inspirere virksomheder til nye projekter og nye samarbejder«, siger Malou Aamund, der er formand for bestyrelsen i MUDP.

Miljø- og Fødevareministeriet administrerer både GUDP, som er et grøn udviklings- og demonstrationsprogram og MUDP, som er et miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram.